https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/447778csr_bg_planet.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/772493csr_front_page_sustain.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/338669csr_bg_cosmetic.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/315181csr_bg_invest_in_human_capital_text.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/862241csr_bg_wings_text.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/917951csr_bg_grass_text.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/243610csr_bg_sky_text.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/444322csr_bg_ethics_text.jpg
Стартъп и корпоративна социална отговорност? ПДФ Печат Е-мейл
Практики - Общ характер
Четвъртък, 14 Февруари 2013 05:04, CSR News


У всяко стартиращо предприятие е застъпена амбицията да се наложи като иновативен и напредничав производител. Това, съчетано с млад, мотивиран и високо квалифициран екип, стои в основата на цялостната фирмена политика. Социалната отговорност и готовността за участие в различни проекти, ориентирани към подобряване на жизнения стандарт на хората, както и усилията да се поддържат коректни взаимоотношения с държавната администрация, служителите и партньорите, правят startup-a стабилен бъдещ партньор във всяко едно начинание.

 

CSR_2
За всеки потенциален инвеститор голямо значение оказват именно тези фактори. Поради тази причина е от изключителна важност прилагането на принципите на коректност и прозрачност във всяка една от стъпките към успеха.

Корпоративната социална отговорност или още наречена корпоративна съвест, корпоративно гражданство, социално представяне  или устойчив и отговорен бизнес е съвременен, развиващ се бизнес модел, който намира все по-широко приложение сред компаниите, независимо от техните размери или сфера на дейност. Съвременните бизнес лидери съзнават, че устойчивите, социално отговорни практики са основен елемент в постигането на добро  управление и ефективно лидерство.

Съществуват множество дефиниции и теории за социално отговорния бизнес. Според Майкъл Портър, налице е съществена разлика между обикновената социална отговорност и тази, която носи стратегически дивиденти на бизнеса.

Изключително важен е изборът на кауза и стратегия, към която да бъдат насочени ресурсите. Предприемаческите интереси са изцяло насочени към подобряване на продукцията, стабилно позициониране на критичния пазар, изграждане на дълготрайни връзки с клиентите и прозрачност на всички нива на управление. Затова социалната отговорност е много важна. С изграждането на устойчива и взаимнополезна комуникация с всички заинтересовани страни се цели не само по-висока икономическа ефективност, но и изграждане на стратегическо, устойчиво и ефективно дългосрочно сътрудничество.

Разработването на иновативна и природосъобразна стратегия за управление на предприятието, която да затвърди позициите на пазара и да превърне продукта в първия избор на клиента и да увеличи приноса на startup-a по отношение на устойчивото развитие, е в основата на балансираното развитие както на локално, така и на национално ниво. Основните направления, в които трябва да се работи са: подобряване на отношенията с органите на местната власт и природозащитните организации, повишаване качеството и условията на труд за служителите, иновативност и екологосъобразност в производството, както и изграждане на прозрачни и устойчиви връзки с клиентите. За постигането на тези цели следва да се заложат краткосрочни и дългосрочни мерки, които да доведат до максимално високи резултати. На фона на Световната икономическа криза изпълнението на поставените задачи няма да е лесно, но задълженията към служителите и клиентите са мотив за активна работа с цел създаването на една успешна практика, а именно ефективно партньорство между бизнес – държава – потребител.

С иновативност и искреност в отношенията с всички заинтересовани страни ще се постигне най-голямата цел – startup-a  да се превърне в предпочитания работодател, партньор и производител.


Източник: entrepreneur.bg

Powered by Web Agency