„Приказка за Новата Земя“ – вълшебно приключение, започващо далеч отвъд сцената…или синтеза на методи, за реализиране на образованието на новото време Печат
Вторник, 19 Май 2015 11:51, CSR News


„Участието ми в проекта „Талантът обича всяко дете“, е уникална възможност за мен, стъпка, която ми помага  да се развивам  и да вървя към това, в което искам да бъда. Всичко, което правим във „Фондацията“ ни дава възможност да творим заедно в екип. Всеки дава своето предложение за съответна идея, участва и го реализира със съдействието на преподавателите, които се превърнаха за мен в приятели, с които свободно мога да обсъждам, разсъждавам и обогатявам идеите си. Всъщност Вие сте нашето огледало. Благодаря на целия екип. Благодаря ,че ми дадохте възможност да вляза във вашето семейство и да развивам таланта си. Вие ми позволихте да мечтая и да видя по-ясно бъдещето си. Признателна съм.“


Това са думите на 12 годишната Йоанна, един от участниците в проекта „Талантът обича всяко дете“. През изминалата година фондация „Фондацията“ осигури, с подкрепата на Шнайдер Електрик (България), 26 стипендии за развитие на детския талант. На 30 май, в зала 11 на НДК, децата ще представят наученото, под формата на театрална постановка „Приказка за Новата Земя“. Пиесата е авторска, разработена през учебната година от децата и техните преподаватели.

 

Част от децата по проекта „Талантът обича всяко дете“, продължават своето обучение и през лятната ваканция, като на 8 август с тяхно съдействие, в гр. Добринище ще се реализира фестивала „Талантът обича всяко дете“. Той ще покаже пред по-широк кръг деца още един от използваните в проекта методи – „Деца обучават деца“. Чрез него, се достига до развитие на ценности, като грижа, взаимопомощ и способност за предаване на знанията.  Участието във фестивала е безплатно – достатъчно е само предварително записване на сайта на Фондацията, тъй като местата са ограничени. В рамките на един ден, всички желаещи деца могат да преминат през най-вълнуващото приключение – обучение в импровизационния театър и изобразителното изкуство – най-важното преподаватели ще бъдат също деца – тези, които цяла година в обучението си се подготвят и за този момент.

 

Защо не чуваме децата всеки ден да говорят по този начин, за училището или преподавателите си?

Нека, само за миг да отправим поглед към училището, такова каквото го познаваме до сега – основният фокус на образованието днес е към синтезиране на отминалата история, миналите достижения на човешката мисъл и постиженията на човешкото познание. Основно гледа назад, а не напред, в бъдещето. Училището развива логичния ум, чрез натрупване на информация и възможностите на детето са измервани според неговите реакции  към натрупаната информация - целта е детето да бъде въоръжено за съревнование с информацията притежавана от други хора. Ако трябва да обобщим - до сега образованието до голяма степен е било тренировка на паметта – запаметяване на данни и готови отговори.


Редно е да се запитаме – какъв е резултатът? Изследванията показват, че за последните 30 години децата са станали: по-малко емоционално експресивни, по-малко енергични и по-рядко имат готовност и желание да говорят. По-рядко откликват с хумор и използват въображението си. По-рядко са готови да излязат извън границите на общоприетото, станали са по-малко жизнени и възприемчиви, по-рядка адаптивни към способността да свържат на пръв поглед неподходящи неща и да синтезират знания и информация. По-малко склонни да погледнат нещата от различен ъгъл.

 

Автор на снимките: Здравко Йончев, АртФотоФонд


Какво трябва да променим? Основната цел на образованието, следва да е насочена към отключване на пълните потенциали на човека за комуникация, креативно и иновативно мислене, чрез новите начини на обучение. Най-важният аспект, за развитие е реализирането на съзнателния творец, децата да вземат с интерес участие във живота, който ги заобикаля. Независимо от предмета на обучение, те да са способни да изграждат цялостни проекти, които да спомогнат за:  опознаване и изразяване на вътрешния свят на човека, провокиране на интелектуална активност, формиране на различаващи способности и предоставяне на възможността за свободен експеримент в рамките на творческия процес, без да се следват наложени модели. Изключително важно е развитието на сензитивността, способностите за интерпретиране и разбиране на информацията. Навлизането в изкуството на визуализацията, в света на въображението и изразяването им по различни начини – провокира децата да мислят пространствено и извън очертаните граници. Работата в група - източникът на действие и откриване идва към децата от другите/от групата техни връстници, с които работят и от света, който ги заобикаля.Какво отличава проекта?


Именно новите методите на обучение отличават проектите на Фондацията. Основните цели на обучението по програмата „Талантът обича всяко дете“ са изграждане на способности за групово творчество и интегриране на качества като: воля за добро, мотивация, отдаденост, смелост, целеустременост, активност, уважение, адаптивност, сътрудничество, креативност, любопитство, увереност, отговорност. Основният метод на работа е чрез разработване на общ проект, който се реализира в театрална постановка. През изминалата година, обучението по проекта „Талантът обича всяко дете“, беше посветен на Слънчевата система. Наред с изучаването на историята на театъра, упражненията за групова синхронизация и активност, понятията свързани с движение на сцената, взаимоотношенията в пространството, цялостната сензативност, играта и импровизационния театър, децата бяха провокирани не просто да изучат Слънчевата система, а да създадат цял свой неповторим свят.

 

Планетите придобиха качества, цвят, свои собствени герои, всяка започна да държи по едно парченце от Космическата мъдрост. Всеки герой, който се присъединяваше към пиесата, носеше по една част от големия пъзел, докато накрая историята постигна цялостност. Децата преминаха през есета, рисунки, ново знание за цветовете, работа с изразяване на абстрактни понятия чрез движение и свързване на аромати и качества. Появяваха се нови, непознати светове, а с тях дойдоха Мая и Андреа, Синият Пук, Мистър Виолет, Ледената кралица. В работата си по проекта групата създаваше архетипни герои и отново свързваше с тях качествата, какво поведение изразяват те и как се свързват в обща група – така се роди една от груповите роли в пиесата – Пъстроцветното ято, в което децата поставиха Защитника, Активния, Навигатора, Лечителя, Балансьора, Артиста, Организатора и Старейшината.

„През тази година, реализирахме проекта, като децата се обучаваха в различни направления, според интересите си – сценични изкуства, изобразително изкуство и английски език. Опитът ни от изминалата година показва, че синтеза в обучението се реализира най-лесно чрез театралното изкуство. Чрез театъра, децата откликват най-пълноценно на творческа работа в група, той естествено развива осъзнато отношение към тялото, движението и мястото ни в пространството, сетивата, повишава уменията за представяне, импровизация, говор, въображение, писане на авторски текстове,  изразяване на идеи чрез движение и средствата на изобразителното изкуство, способности за изграждане и реализиране на общ проект и още много други. Именно този синтез, е основната цел в обучението, който си поставя Фондацията. Поради това, през следващата учебна година, Фондацията ще съсредоточи своите усилия върху осигуряване на стипендии и реализиране на новите методи на обучение чрез театралното изкуство“, сподели Ваня Ирибаджакова, създател и управител на Фондацията.

Powered by Web Agency