https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/447778csr_bg_planet.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/772493csr_front_page_sustain.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/338669csr_bg_cosmetic.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/315181csr_bg_invest_in_human_capital_text.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/862241csr_bg_wings_text.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/917951csr_bg_grass_text.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/243610csr_bg_sky_text.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/444322csr_bg_ethics_text.jpg
Природата - нашият дом ПДФ Печат Е-мейл
Четвъртък, 01 Август 2013 13:04, CSR BG

В съвременните условия на научно-техническа революция, когато човекът все по-активно се намесва в природните процеси, опазването на околната среда се превръща в един от най-големите проблеми. Това е така, защото този проблем има сериозни последствия за човечеството и бъдещите поколения, като освен регионален има и глобален характер.

 


В нашето съвремие в много страни и райони, и oсобено в промишлените зони, замърсяването на околнaта среда оказва изключително вредно влияние върху здравето на населението, а оттам и върху продължителността на живота му. Това е една от причините борбата срещу замърсяването и безконтролното и хищническо използване на природните ресурси днес да стане глобален социален проблем, който вълнува цялото човечество. Все повече хората си задават въпроса какви са възможните пътища за използване на природата в интерес на цялото човечество, но по такъв начин, че да се ликвидират негативните промени и отрицателните явления, свързани с нейното унищожаване.


Когато говорим за опазването на околната среда няма как да не споменем и устойчивото развитие, тъй като тези две понятия са неразделно свързани. Това е така, защото няма как да се погрижим за нашата планета, ако ние самите не се превърнем в устойчиви потребители. Климатичните промени, замърсяването на околната среда, свръхнаселеността, както и постоянното разхищение на ресурси налагат коренна промяна в начина на мислене на хората. Както знаем, голяма част от ресурсите, които получаваме от природата, не са безкрайни. Ето защо ние трябва да се стремим да живеем устойчиво и да запазим, това, което природата ни дава, и за следващите поколения. Именно това означава да прилагаме устойчив подход. Над 80% от европейците живеят в урбанизирани територии и консумират непропорционални количества ресурси и именно на тях се дължи 75% от потреблението на енергия.


В последните години се разпространяват все повече екосъобразни идеи с цел природата да се защити максимално от човешкото влияние. Една от тях е идеята за използването на възобновяеми енергийни източници, които все повече да заместват досегашните (ТЕЦ, АЕЦ). За целта са приети международни стандарти за опазване на въздуха, водата и почвата.
Климатичните промени, породени от човешката дейност не са прогноза за далечното бъдеше, а са реалност. Въвеждането на възобновяеми енергийни източници ще стимулира разумното потребление на природните източници.  Като ползите от тях могат да бъдат посочени:

•  Намаляване на използването на изкопаеми горива


Производството на енергия от изкопаеми горива е основната причина за замърсяване на околната среда – газове, причиняващи парников ефект, отпадъчни вещества, които замърсяват почвата и водите.

•  Намаляване на емисиите на метан, въглеродния диоксид, азотни съединения и други газове, пораждащи парниковия ефект


Обработката на биомаса намалява изпускането на метан в атмосферата, който има 30 пъти по-голямо влияние за парниковият ефект от въглеродния диоксид

•  Намаляване на замърсяването на земята и подпочвените води


Отпадъчните води са по-постоянен и предвидим продукт в сравнение с нетретирания естествен тор. По-високото съдържание на амоняк позволява по-лесно използване и абсорбиране от растенията. Правилното третиране на отпадъчните води намалява вероятността от замърсяване на земята и подпочвените води.

•  Намаляване на проблемите, свързани с битовите отпадъците


Тук се включват риска от заболявания, както и проблемите с обработване на земята, предизвикани от отпадъчната слама, допълнителните разходи за рекултивиране на сметищата.

•  Остатъците от обработката на биомаса се използват за обогатяване на почвата

Така се намалява нуждата от изкуствени торове.

Но несъмнено преди човечеството да прави планове на глобално ниво, като въвеждане на стандарти и рециклиране, първо трябва да се променят елементите. А елементите на системата в този случай са хората. Промяна трябва да се търси и да се постигне първоначално в цялостното мислене на хората. Като започнем от идеята, че природата е нашият дом и трябва добре да се стопанисва и стигнем до идеята, че една малка промяна в елементите би донесла глобална промяна за цялата система.

 

Автор: Елена Викторова

Powered by Web Agency