Полезно
Как държавата подкрепя гражданските организации? - преглед на съществуващи практики ПДФ Печат Е-мейл
Практики - Полезно
Сряда, 16 Юли 2014 10:10, Български център за нестопанско право (БЦНП)


След падането на Берлинската стена, в Централна и Източна Европа започна бурно развитие на гражданското общество. За кратко време се появиха множество неправителствени организации, които започнаха да развиват идеи и да изпълняват проекти. Финансирането на тези дейности първоначално идваше основно от чуждестранни донори – публични или частни, които видяха в неправителствените организации възможен партньор в подкрепата на прехода към демократично управление. Много чуждестранни донори започнаха да напускат района, особено след присъединяването на голяма част от страните към Европейския съюз. Това постави работещите с чуждестранно финансиране организации пред сериозен въпрос – как да развиват своята дейност оттам нататък.

Powered by Web Agency
Продължава
 
Предимства за НПО в обществена полза ПДФ Печат Е-мейл
Практики - Полезно
Сряда, 06 Ноември 2013 13:44, Pravatami.bg

 

Ако искам да съм в помощ на обществото и осъществявам тази своя идея чрез организация с нестопанска цел, една от въможностите ми е тя да бъде учредена в обществена полза. Законът дава определени предимства за организациите в обществена полза.

Powered by Web Agency
Продължава
 
Регистрация на НПО в обществена полза (Юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза) ПДФ Печат Е-мейл
Практики - Полезно
Сряда, 06 Ноември 2013 13:33, Pravatami.bg

 

Освен НПО в частна полза, мога да регистрирам и такова в обществена полза (видове НПО). Процедурата по регистрацията отново е уредена по същия закон.

Powered by Web Agency
Продължава
 
Регистрация на НПО в частна полза (Юридическо лице с нестопанска цел в частна полза) ПДФ Печат Е-мейл
Практики - Полезно
Сряда, 06 Ноември 2013 13:26, Pravatami.bg

 

Имам идея за общественополезен проект, за който съм сигурен че ще спомогне развитието на обществото. Каква правно-организационна форма мога да използвам за правилната му реализация? Един от вариантите е да регистрирам юридическо лице с нестопанска цел по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, повече познато като Сдружение в частна полза или още по-познато на всички НПО (Неправителствена организация).

Powered by Web Agency
Продължава
 
Как да избера най-удобната форма на моята Неправителствена организация? ПДФ Печат Е-мейл
Практики - Полезно
Сряда, 06 Ноември 2013 13:02, Pravatami.bg

 

Неправителствените организации в Република България са уредени от законодателя в Закона за юридическите лица с нестопанска цел и биват 3 вида:


1.    Сдружение в обществена полза.
2.    Сдружение в частна полза.
3.    Фондация (скоро: “Фондацията”).

Powered by Web Agency
Продължава
 
Страница 2 от 3