Gudevica

Народно читалище "Бъдеще сега" е организация с успешен многогодишен опит в неформалното образование. Обединяваме лъчезарен екип от млади професионалисти и ентусиазирани хора. Интересите ни са задълбочени в разработване на специализирани програми, за неформално и извънкласно обучение и образование на деца и младежи в три основни направления: личностно развитие, гражданско съзнание и грижа за общността, и отношение към природата. Мечтата   ни   е   да   направим   света   по-цветен,   по-слънчев,   по-близък,   по-хармоничен и добър.

Проекти и кампании на НЧ "Бъдеще сега"


Нашата мисия е да създадем общество, което твори с усмивка и чрез всеотдайна работа с децата и младежите си помагаме да случим позитивната промяна, която искаме да видим в света! За постигането на тази цел читалището организира различни младежки работилници и събития, програми за неформално обучение по екология и гражданско образование. Във всички наши дейности забавлявайки се младежите и децата трупаме умения и знания за природата себе си и другите.

Това, което ни прави наистина уникални е сърцето ни в село Гудевица в Родопите, там където се намира нашата сграда и модела ни за устойчиво развитие. 

До момента организацията е изпълнявала 3 големи проекта финансирани от ESF по ОПРЧР, EEA Grant чрез ФРМС, както и CEE Trust. Проектите засягат областите на екологично неформално образование, гражданско образование, и мотивиране и активизиране на деца и младежи. По Европейската програма „Младежта в действие” сме участвали в над 15 проекта, като партньорска организация и в момента работим, като изпращаща, посрещаща и координираща организация по ЕДС (EVS). През 2011 г. заедно с нашите партньори от мрежата Ruckenwind реализирахме два много важни проекта. Обучителният курс „Ruckenwind на практика – Обучение за подготовка на мрежа от партньори и специалисти за интеграция на младежи в неравностойно положение на регионално ниво“ и краткосрочния доброволчески проект по ЕДС „Попътен вятър за нашето бъдеще“ бяха част от развитието на подхода и мрежата в България. На регионално ниво из цяла България всяка година консултираме и участваме в редица проекти, като водеща и партньорска организация свързани с екология, социална интеграция, и младежки инициативи.

От 2009 г. НЧ Бъдеще сега е Независим оператор на Международната награда за млади хора в България. Наградата е една от най-големите програми за личностно развитие, работеща в 132 държави по целия свят. Организацията е и член на CEEweb for Biodiversity, Rückenwind – подкрепа за младежи в неравностойно положение и Мрежата от центрове за устойчив обмен Живи места.

НЧ Бъдеще сега е организатор на TEDxYouthSofia за 2010 година, за което получихме наградата на Платформа АГОРА за Гражданска инициатива на читалище за 2010 г. 

Ние намираме смисъл в нещата, които правим. НЧ Бъдеще сега реализира проекти и програми в България и по целия свят. Екипът на читалището от обучени и ведри хора мечтае, случва и подкрепя всяко дете или млад човек. В читалището членуват 63 души. Работим с десетки експерти в областта на образованието, екологията и младежката активност. В нашите дейности и проекти въвличаме стотици доброволци. По методиката за подготовка на инструктори за работа в програмите на Читалището и  обучителния курс “Играя и работя с деца” сме обучили 72 инструктори от 2007 г. до днес.

За повече информация посетете страницата ни: www.gudevica.org

Powered by Web Agency