Обучение Успешни КСО практики от ЕС Печат
Новини - Избрано
Понеделник, 24 Юни 2013 11:15, CSR BG

На 21 юни 2013 г. в Гранд Хотел София се проведе интерактивно обучение "Успешни КСО практики от ЕС", организирано от Асоциация "Корпоративна Социална Отговорност - България" като част от тяхната КСО Академия.

 

 

На обучението присъстваха представители на частни компании, държавни предприятия, образователни институции и НПО. Водещ на обучението беше Флоранс Вайзбрук, притежаваща дългогодишен опит в сферата на КСО.

 

Обучението започна с проучване на нивото на информираност на участниците за същността на корпоративната социална отговорност.

 

Фокусът на първия модул беше теоритичният подход към КСО - бяха представени резултатите от Евробарометър, април 2013г. показващ и сравняващ нагласите на европейските граждани, граждани в САЩ, Бразилия, Китай и Турция по отношение на КСО - влияние, сектори, които работят най-активно в сферата, както и нивото на информираност на обществото. След представените резултати последва разглеждане на дефинициите за КСО и кратък исторически анализ на развитието на сферата - Американски и Европейски подход. Участниците се запознаха с най-ключовите в развитието на КСО теоретични подходи - Боуен, Карол и позициите на Европейската комисия.

 

Втория модул на обучението беше фокусиран върху правните норми - национални, европейски и световни. Бяха разгледани Националната стратегия за корпоративна социална отговорност на Република България, ISO 26 000 и Глобалният договор. По време на този модул участниците задаваха своите въпроси и споделиха мнението си по отношение на спазване на тези норми и стандарти.

 

По време на третия модул участниците се разделиха на 3 групи, а задачата им беше да съставят план, по който да изберат и оценят влиянието на една компания към заинтересованите страни. Изборът на различните заинтересовани страни трябваше да е аргументиран като след това всяка една от групите представи резултата от екипната им работа. Всяка една от трите групи представи различен анализ на заинтересованите страни, което показа и различните подходи към съставянето на една добра КСО стратегия.

 

Обучението се превърна в много повече от изнасяне на теоретична информация. По време на почивките всички участници споделяха опита си в сферата на КСО, както и пречките, с които се сблъскват в ежедневната си работа по КСО инициативи. Много от участниците дискутираха основните проблеми в България, като една от най-горещите теми беше уравновесяването на добрите инициативи и популяризирането им - дали това не е нож с две остриета. Не на последно място бяха обсъдени практиките на различните компании-участници.

 

Powered by Web Agency

 

Още статии от CSR BG :