Нова финансираща програма на Фондация "ЕкоОбщност" ПДФ Печат Е-мейл
CSR за теб - Конкурси за теб
Петък, 11 Септември 2015 07:36, CSR News

Новата финансираща програма на „ЕкоОбщност" подкрепя малки проекти за разрешаване на екологични проблеми

 

От 4 септември 2015 г. Фондация „ЕкоОбщност" обяви нова финансираща програма за подкрепа на малки проекти, насочени към разрешаване на екологични проблеми. Програма „Съгради промяна" е насочена към изграждане и увеличаване на капацитета на формални и неформални организации и граждански групи, работещи в областта на околната среда и обществената промяна. Програмата се изпълнява с подкрепата на фондация „Чарлз Стюарт Мот".

 

Програмата цели да насърчи и подпомогне гражданското участие и активност за разпознаване, определяне и решаване на проблеми, свързани с опазването и възстановяването на екологичния баланс на местно ниво и да съдейства за повишаване на уменията и компетенциите на одобрените кандидати в тази сфера.

 

 

В рамките на Програмата ще бъдат проведени обучения и събития за обмяна на идеи и споделяне на добри практики и опит. В допълнение, ще бъде предоставено финансиране за осъществяване на практически инициативи и дейности за разрешаване на актуални местни екологични проблеми, които допринасят за подобряване качеството на живот в средата на обитаване.

 

От подкрепените чрез Програмата проекти се очаква да насърчат изграждането на партньорства и устойчиви местни мрежи от активни жители, които да работят за разрешаване на екологични и общи проблеми на своята среда на живот. Изисква се и широка популяризация на дейностите, с цел да информира, мотивира и вдъхновя хората, като поставя на преден план гражданските усилия и положителните примери и практики, които по недвусмислен начин способстват за желаната промяна.

 

Програмата е разделена в 2 модула:

 

Модул 1 – Граждански инициативи

Граждани и групи могат да предложат идеите си за действия, насочени към обществеността, институции, медии, бизнес, по информиране и усилия за разрешаване на екологични проблеми. Насърчава се взаимодействие с институции, организации, фирми, в случай че това би допринесло за по-лесно и устойчиво решение и промяна.

Срок за кандидатстване по модул 1: до 24:00 ч. на 11 октомври 2015 г. Максимален размер на финансирането на проект по модул 1: 4500 лв.

 

Модул 2 – Младежки инициативи

В този модул ще се подкрепи изграждането на капацитет сред младежки групи и/или училищни настоятелства за решаване на проблеми на жизнената среда (вкл. на територията на училищни дворове и градини); открити пространства в населените места – напр. градинки, междублокови пространства и др.

 

Срок за кандидатстване по модул 2: проектопредложения ще се приемат и оценяват текущо (по реда на получаването) от 1 октомври 2015 до 17 януари 2016 г. или до изчерпване на максималния индикативен бюджет от 25 000 лв. по този модул на Програмата. Максимален размер на финансирането на проект по модул 2: 2500 лв.

 

С проектни предложения в конкурса могат да участват:

Организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и Закона за народните читалища (ЗНЧ) или техни клонове.

Неформални граждански групи (вкл. младежи до 30 години), инициативни групи и комитети, в случай че разполагат с партньор, регистриран по ЗЮЛНЦ или ЗНЧ, който може да бъде гарант при одобрение на проекта на групата/комитета.

 

Подробности за програмата, условията за кандидатстване, както и образци на документите за кандидатстване могат да бъдат намерени на интернет страницата на фондация „ЕкоОбщност":

 

За контакти:

 

Дима Котева или Любомира Колчева

Фондация „ЕкоОбщност"

гр. София 1612, ул. „Феликс Каниц" № 13, ет. 1

ел. поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

тел.: (02) 951 54 46

Powered by Web Agency

 

CSR Видео

Най-четени статии

За Теб

Стипендиантската програма на Фондация „Еврика“ се провежда за четиринадесета поредна година

За четиринадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА" ще определи студенти, които ще получават  именни стипендии в размер на 2 000 лв. годишно  в  десет области:

Конкурси за теб | Фондация "Еврика"

Прочети..

Стани експерт „Връзки с обществеността“ във фондация Сийдър

Експерт „Връзки с обществеността“ (по заместване)   Фондация „Сийдър“ обявява свободно работно място по заместване за длъжността Експерт „Връзки с обществеността“ в централния си офис в гр. София. Търсим...

Конкурси за теб | CSR News

Прочети..

Присъедини се към екипа на Фондация „Сийдър“

Фондация „Сийдър“ обявява свободно постоянно работно място за длъжността Директор „Развитие“ в централния си офис в гр. София. Търсим енергичен, инициативен и отговорен човек, който:   Планира и управлява процеса...

Конкурси за теб | CSR News

Прочети..

Събития и Обучения

NOEVENTS