CSR Academy

Събитие 

Заглавие:
Kонференция „Включени, не заключени” относно Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания
Кога:
10.04.2014 - 11.04.2014
Организатор:
Фондация Български център за нестопанско право
Категория:
Събития за теб

Описание

На 10 и 11 април 2014 година в Информационния център на Европейския Парламент, София ще се проведе заключителна конференция „Включени, не заключени”. Събитието ще събере представители на граждански организации и държавни институции, отговорни за осигуряването на подкрепа за хората с увреждания.


Целта на конференцията е да представи резултатите от прилагането на Програма за подкрепено вземане на решения – „Следваща стъпка”, изпълнявана от Български център за нестопанско право в партньорство с Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения, Фондация Глобална инициатива в психиатрията – София и Националната организация на потребителите на психично здравни услуги.

 

В основата на програмата са залегнали стандартите на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (ратифицирана от България на 26 януари 2012 г.), съгласно които тези хора следва да могат да упражняват лично правата си, съобразно своите воля и предпочитания, при осигуряване на подходяща подкрепа, основана на доверие.


Kонференцията ще запознае участниците с:
•    Конкретните резултати, отчетени при прилагането на подкрепеното вземане на решения при хора с интелектуални затруднения и психично-здравни проблеми;
•    Ползите (икономически и нефинансови) за човека и за обществото от въвеждането на подкрепеното вземане на решения като модел, алтернативен на запрещението;
•    Промяната в нагласите чрез действие на хората, включени в екипите по изпълнение на пилотната програма;
•    Резултатите от анализа на политиките в различните обществени сфери и какво, къде и как следва да бъде променено, за да могат хората с интелектуални затруднения и психично-здравни проблеми да упражняват правата си съобразно своите воля и предпочитания;
•    Предложенията за реформа в законодателството относно дееспособността на пълнолетни лица, обхващаща подходящи мерки за подкрепа и предпазни механизми.


Ние смятаме, че резултатите от Програмата „Следваща стъпка” са изключително важни в процеса на планиране и прилагане на ефективна социална политика, насочена към постигане на визията в Конвенцията на ООН за живот в общността на хората с увреждания и реалното им включване в обществения живот”, споделя Надя Шабани, програмен директор на Български център за нестопанско право.


Заключителната конференция ще бъде открита в 14:00 на 10 април (четвъртък) от заместник-министъра на труда и социалната политика, г-н Лазар Лазаров и ще приключи на в 16:30 на 11 април (петък). Приложен е дневният ред на събитието.


Конференцията се организира с подкрепата на Фондации Отворено общество.
Допълнителна информация за програмата за подкрепено вземане на решения можете да намерите на интернет страницата www.equalrights.bcnl.org

Powered by Web Agency

Организатор

Организатор:
Фондация Български център за нестопанско право   -   Website
Държава:
БГ

Описание


Мисията на Български център за нестопанско право (БЦНП) е да оказва подкрепа при изработване и прилагане на закони и политики с цел развитие на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление в България. БЦНП вярва, че развитието на правната рамка на нестопанските организации е основен механизъм за създаване на независимо и проспериращо гражданско общество.

БЦНП подкрепя граждански организации и хора, които искат да са активни и да работят за своите каузи.

  • Ние работим законодателството и средата в България да са подкрепящи, а не ограничаващи за гражданите и гражданските организации.
  • Ние помагаме на организациите да решават всякакви правни и други проблеми, с които се сблъскват.
  • Ние подкрепяме гражданските организации чрез:
    • обучения за това как да защитават интересите си пред държавата, как да намират средства за финансиране на идеите си, как да набират подкрепа и др.
    • достъп до информация и добри практики чрез Информационния портал за неправителствените организации в България (www.ngobg.info), нашия уебсайт www.bcnl.org и нашите публикации.
  • Подкрепяме гражданската инициатива чрез анализи и изследвания, изработване на препоръки и застъпнически кампании за подобряване на средата за гражданското общество в България.

 

Powered by Web Agency

CSR Видео

Academy партньори

Най-четени статии

За Теб

Стипендиантската програма на Фондация „Еврика“ се провежда за четиринадесета поредна година

За четиринадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА" ще определи студенти, които ще получават  именни стипендии в размер на 2 000 лв. годишно  в  десет области:

Конкурси за теб | Фондация "Еврика"

Прочети..

Стани експерт „Връзки с обществеността“ във фондация Сийдър

Експерт „Връзки с обществеността“ (по заместване)   Фондация „Сийдър“ обявява свободно работно място по заместване за длъжността Експерт „Връзки с обществеността“ в централния си офис в гр. София. Търсим...

Конкурси за теб | CSR News

Прочети..

Присъедини се към екипа на Фондация „Сийдър“

Фондация „Сийдър“ обявява свободно постоянно работно място за длъжността Директор „Развитие“ в централния си офис в гр. София. Търсим енергичен, инициативен и отговорен човек, който:   Планира и управлява процеса...

Конкурси за теб | CSR News

Прочети..