Европейска инициатива: „Do the right mix” Печат
Други проекти
Петък, 23 Август 2013 17:09, CSR News


Кампанията „Do the right mix - Придвижвай се разумно"

Европейската инициатива „Do the right mix” е тригодишна кампания за устойчива градска мобилност на Европейската комисия, която води началото си от юни 2012 година. Целта й е да подпомогне и насърчи активистите в тази сфера в 28-те страни членки, а също и в Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.


Кампанията се ръководи от Генерална дирекция „Мобилност и Транспорт“ на ЕК и се финансира от „Интелигентна енергия за Европа“, помощна програма на ЕС за не-технологични активности в сферата на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници.

Част от европейската инициатива Do the right mix са самостоятелни национални информационни кампании в шест страни-членки на Съюза, подбрани с оглед на все още неразгърнатия потенциал в сферата на градската мобилност. България попада в тази група заедно с Великобритания, Италия, Румъния, Латвия и Гърция. Тези кампании са двугодишни - от 2013 до 2015 година. В България акцентът се поставя върху активности, които провокират и образоват към информиран избор и комбинация от начини за придвижване, ефективни както за бюджета ни, доброто настроение и здравословна форма, така и за околната среда.

Кампанията в България: „Do the right mix - Придвижвай се разумно" (2013-2015)

В България кампанията преминава под мотото „Придвижвай се разумно”. В контекста на народопсихологията и навиците на българите за придвижване, както и на инфраструктурата в големите градове, дейностите са ориентирани да образоват към информиран избор и комбинация от начини за придвижване. Посланието е, че като се откажем от ползването на личния автомобил за всекидневно придвижване в града, можем да спестим средства от гориво, да увеличим физическата си активност, да спомогнем за намаляване на трафика и вредните емисии в атмосферата. Информационната кампания в България се осъществява от агенция за връзки с обществеността Интеримидж като партньор на международната верига МОСТРА, която изпълнява проекти на Европейската комисия. За целите на българската кампания агенцията си сътрудничи с Министерство на околната среда и водите, което е национален координатор на инициативата и работна група от 11 български експерти от институции, сдружения и компании.

Официалното начало на „Придвижвай се разумно” е по време на Европейската седмица на мобилността от 16 до 22 септември.

Цели на кампанията:

Основната цел на кампанията е да посочи предимствата при комбинирането на различни видове придвижване. Нейното послание „Do the Right Mix“ набляга на факта, че използвайки различни видове транспорт и придвижване според случая, хората могат да подобрят здравния си статус, да намалят разходите си и да допринесат за общата среда на града, в който живеят. 

Кампанията поставя нови предизвикателства пред градското население с  темите за здраве и затлъстяване, мобилност и задръствания, околна среда и глобалното затопляне и се стреми да образова и насърчава към информиран избор и комбинация от начини за придвижване, които да са ефективни както за бюджета ни, настроението и здравословната ни форма, така и за околната среда.

Към кого е насочена:

Целева група на кампанията са както активисти в сферата на градската мобилност, така и широката общественост, млади и динамични хора, които разпознават своите ценности и поведение в инициативите на "Придвижвай се разумно".

Сайта на кампанията предоставя възможност на авторите и участниците в такива инициативи да изпратят информация за своите проекти и да ги популяризират, както ги качат в секцията Инициативи. Информация за интересна практика, събитие или инициатива в тази сфера може да подаде и всеки, който е попаднал на такава новина.

 


Инициативите на кампанията в България можете да следите на www.dothemix.bg

Powered by Web Agency