"Breadbuilding - иновация в тиймбилдинг и коучинг обучения като CSR стратегия" Печат
Други проекти
Петък, 21 Февруари 2014 13:48, CSR News


Бред-билдинг (Breadbuilding) е иновативна услуга, която е част от проектите на Мрежа Хлебни Къщи в сферата на корпоративните обучения по меки умения, коучинг, лидерство, екипност и делегиране. Обучението е базирано на преминаване през фазите на хлебопроизводството и преживяването им като аналогии за по-хуманни отношения в корпоративния свят: проучване и оценка на нуждите, подбор на цели (подбор на брашна), иницииране на действия (добавяне на сол и захар), смесване с другите в екипа (замесване на тесто), взаимно насърчаване (квас, мая) и обмен на опит (активно месене), постигане на единство (втасване). Оценка на резултатите (готов хляб), празнуване на успехите (консумация на хляб приготвен заедно) и най-вече радостта от споделянето и екипността.


Всички приходи от обученията подпомагат програмите за социално предприемачество на Мрежата Хлебни Къщи, които адресират широк кръг от уязвими лица и групи, давайки им възможност за работа и реализация в обществото.

Цели на обучението:

- Сензитивиране на екипа чрез приготвяне на хляб
- Засилване на доверието вътре в екипа
- Подобряване на комуникацията между служителите от екипа
- Превенция на стреса
- Развиване на ресурсите на екипа

Поръчайте BREADBUILDING за Вашата компания! Станете по-печени! Замесете се с нас!

За контакти:
Надежда Савова +359 885 97 97 98
Евгени Митев +359 887 21 80 93

 

 

 

Powered by Web Agency