Проекти и кампании
Но ние сме хора ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 19 Февруари 2013 00:00, Каритас България

 

 
Powered by Web Agency
 
Проект "Make it possible" ПДФ Печат Е-мейл
Неделя, 02 Декември 2012 19:21, Unique Partners

 


Проектът стартира на 1 Декември 2012 година и ще приключи на 1 Юли 2013 год. Участници по проекта ще бъдат членове на AIESEC и Unique Partners, ученици от 32 СОУ”Св. Климент Охридски” - гр. София, децата от ДДЛРГ в село Доганово- общ. Елин Пелин и трима чуждестранни доброволци.

Powered by Web Agency
Продължава
 
Подвижна класна стая: Земно кълбо ПДФ Печат Е-мейл
Неделя, 21 Октомври 2012 02:02, Фондация "Тайм"

България

Хайде набързо да погледнем какво не е наред!
Например хората искат твърде много от майката-Земя: петрол, газ, въглища, дървета, метали и минерали, почви! 
Останалите за в бъдеще ресурси, вече са съвсем малко. Вече сме на прага на изчерпването на ресурсите, необходими за съществуването ни. Съвременният човек изяжда бъдещето на поколенията, които идват след него. 

Хората генерират и изхвърлят “боклук” в огромни количества като по този начин замърсяват природата и средата, в която живеят с отпадъци! 
Автомобили, камиони, самолети и кораби изпускат изгорелите си газове от горивото във въздуха. Фабрики и електроцентрали също изпускат не само изгорели газове, но и течности, твърди тела, повечето от които са силно опасни за живота. Планини от отпадъци (смет) ежечасово нарастват извън градовете. 
Някои казват, че има твърде много хора: над 6 милиарда! (6 000 000 000) 
Бедните страни имат голямо население, но те (понеже са бедни) използват много малко блага. Не могат, твърде бедни са, да си купят каквото и да е. Така че те не изяждат бъдещето. В повечето случаи те нямат бъдеще. Хората в богатите страни са истинските консуматори на бъдещето, защото могат да си купят (и съсипят) много неща. 

Хората заемат твърде много място на планетата!
Има все по-малко и по-малко място за други живи същества освен хората (включително и растения). Селското стопанство завзема все повече от териториите в които се срещат диви животни. Също прекомерният улов на риба е унищожил богатите преди рибни пасажи. 
Когато хората се нуждаят от нови пространства (пътища, домове, ферми, индустрия), изгарят и изсичат гори и милиони други животни и растения губят своите домове, като много от тях умират или вече са изчезнали напълно от лицето на Земята.

Powered by Web Agency
Продължава
 
Въглеродни детективи ПДФ Печат Е-мейл
Неделя, 21 Октомври 2012 01:17, Фондация "Тайм"

-

Светът за пръв път обсъжда концепцията за устойчиво развитие по време на Общото събрание на ООН през 1987 г. Образованието за устойчиво развитие (ОУР) е част от дискутираните теми и през 1992 г. в Рио де Жанейро в формулирано в известния Дневен ред 21-ви век (Agenda 21): план за действие за интегриране на екологичните принципи в социално-икономическото развитие на народите. Глава 36 от Дневния ред идентифицира основната роля на образованието за постигане на устойчивост в световното развитие.

През 2002 г. ООН определя „Десетилетие на Образованието за устойчиво развитие” (2005-2014 г.). Целта на инициативата е да „интегрира принципите, ценностите и практиките свързани с устойчивото развитие във всички аспекти на образованието и образоването”. ЮНЕСКО е определена за водеща агенция при разпространението й.  

Ключът към успеха на инициативата е сътрудничеството на правителствата, академичната общност, учителите, НПО, местните общности и медиите на местно, регионално, национално и международно ниво. Ние всички имаме своята роля в опазването на околната среда и осигуряването на възможно най-устойчив напредък.
Въглеродни Детективи цели да включи и стимулира устойчивото развитие в курикулума на Европа.  Главната ни цел е чрез забавни и иновативни образователни инструменти за децата от 8 до 14 годишна възраст да повишим информираността за промените в климата и важността на енергийната ефективност за съхраняване на нашата планета и нейните ресурси и за бъдещите поколения.

Powered by Web Agency
Продължава
 
Поуки от природата ПДФ Печат Е-мейл
Неделя, 21 Октомври 2012 00:59, Фондация "Тайм"

-

Ние живеем в неустойчив свят. Експлоатирането на природните ресурси за растежа на европейската икономика се увеличава с всяка следваща година. Ние не можем да продължаваме да задоволяваме нуждите и стремежите на Европа без значителна промяна в начина, по който живеем и консумираме. Изпъква необходимостта от учене и преподаване, които да променят начина, по които проектираме нашите икономики, бизнеси и продукти. Поуки от Природата (ПоП) представлява уникален подход към ангажирането ни с тази необходимост.

Природата е естествено устойчива: ефикасно рециклира отпадъците, използва възобновяемата енергия на слънцето, издръжлива е на резки промени, адаптира се във времето към нови условия, саморегулира се чрез система от обратни връзки. Една истински зелена икономика и общество ще притежават същите характеристики. Такъв подход се опитва от бизнеса: Interface, Nike, Wal-Mart, като свидетелство за реалната нужда от прилагането му, когато говорим за учене и преподаване.

Powered by Web Agency
Продължава
 
Страница 6 от 13

CSR Видео

Най-четени статии

За Теб

Стипендиантската програма на Фондация „Еврика“ се провежда за четиринадесета поредна година

За четиринадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА" ще определи студенти, които ще получават  именни стипендии в размер на 2 000 лв. годишно  в  десет области:

Конкурси за теб | Фондация "Еврика"

Прочети..

Стани експерт „Връзки с обществеността“ във фондация Сийдър

Експерт „Връзки с обществеността“ (по заместване)   Фондация „Сийдър“ обявява свободно работно място по заместване за длъжността Експерт „Връзки с обществеността“ в централния си офис в гр. София. Търсим...

Конкурси за теб | CSR News

Прочети..

Присъедини се към екипа на Фондация „Сийдър“

Фондация „Сийдър“ обявява свободно постоянно работно място за длъжността Директор „Развитие“ в централния си офис в гр. София. Търсим енергичен, инициативен и отговорен човек, който:   Планира и управлява процеса...

Конкурси за теб | CSR News

Прочети..

Събития и Обучения

NOEVENTS