https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/447778csr_bg_planet.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/772493csr_front_page_sustain.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/338669csr_bg_cosmetic.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/315181csr_bg_invest_in_human_capital_text.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/862241csr_bg_wings_text.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/917951csr_bg_grass_text.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/243610csr_bg_sky_text.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/444322csr_bg_ethics_text.jpg
Дейности

 

CSR Bulgaria е най- голямата българска специализиранa мрежа  за Корпоративна социална отговорност. Като такава ние се стремим към включване на бизнеса и нестопанския сектор в осъществяването на социално отговорни политики и кампании.

 

Успешното междусекторно партньорство изисква нов начин на мислене, иновативни подходи и практически промени.  Ние извършваме широк набор от дейности в полза на нестопанските организации и бизнеса.

 

CSR Media (КСО медия) е първата специализирана медия за  КСО новини, която има за цел да популяризира и утвърждава КСО като успешна инвестиция. Тук може да намерите информация за проекти, събития, добри практики, както и данни за осъществени социално отговорни политики и кампании от страна на българския бизнес.

 

CSR Zone (КСО Зона) предлага на бизнеса специално селектирани социални проекти, които имат нужда от подкрепа при реализацията им. Ние създаваме благоприятна среда за осъществяването на различни социални политики и програми като улесняваме комуникацията между компании и организации, консултираме и двете страни и даваме достъп на бизнеса до проекти отговарящи на критериите и на двата сектора.

 

 

CSR Book (КСО Книга) е годишно издание, чиято идеята е да представи осъществените отговорни дейности, които компании и оргазнизации са реализирали през годината, да популяризира добрите КСО практики, получени награди, участие в конкретни проекти, както и резултатите от тях. В CSR Book ще има отредено място и за тенденциите за реализиране на бъдещи проекти и идеи, както и ще се включват интервюта с лидери от индустрията и КСО експерти, които да споделят бизнес модели за преобразуване на политиката на организациите в социално отговорна.

 

 

Ролята на CSR Portfolio (КСО Портфолио) е да създава профили на бизнес компаниите и ораганизациите от нестопанския сектор, в които ще бъдат включени основните им дейности, цели и политики, корпоративната им история, сертификати, които притежават, постиженията им в сферата на КСО, реализирани социално значими проекти, настоящи проекти и проекти, в които са заявили бъдещо участие. Целта на CSR Portfolio е да представя проспериращите организации и компании в България, които благодарение на масовото въвеждането на КСО политики изграждат добрия си имидж и устойчив модел на развитие.

 

 

CSR Academy ( КСО Академия) e форма на обучение за корпоративна социална отговорност (КСО). Методиката и съдържанието на обученията, извършвани от екипа специалисти на академията, са високо ефективни и водят до нови реални знания и умения за интегриране принципите на социална отговорност в ежедневната практика на организациите и компаниите, подготовката на социално значими проекти , както и формиране на нови нагласи, които отговарят на социалните очаквания на обществото.

 

CSR Advisory ( КСО Съветник) дава възможност на компаниите, желаещи да подкрепят социални проекти, да се запознаят с методи и практики за оптимизиране прилагането на подобен тип отговорности и да научат различни механизми за извършването на социално отговорен бизнес. Консултациите, извършвани от утвърдени КСО експерти, са в пряка полза на бизнеса като ги насочват към най- ефективните и резултатни начини за изграждане на КСО стратегии.

 

 

 

 

Powered by Web Agency

 

CSR Видео