https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/447778csr_bg_planet.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/772493csr_front_page_sustain.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/338669csr_bg_cosmetic.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/315181csr_bg_invest_in_human_capital_text.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/862241csr_bg_wings_text.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/917951csr_bg_grass_text.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/243610csr_bg_sky_text.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/444322csr_bg_ethics_text.jpg
Устойчивост и социална отговорност за малките и средни предприятия (МСП) - проектът SOCAILSME ПДФ Печат Е-мейл
Новини - Образование и Наука
Петък, 03 Септември 2010 10:32, CSR News

От това, което знае и може да прави, 80% човек научава извън официалното обучение. По тази причина възможностите за усъвършенстване на индивида са основно на работното място. Фирмите и организациите разчитат на знанията и компетентността на своите служители. Ето защо предоставянето на възможности за обучение е в основата на социално отговорното поведение към работещите. Организация, която обучава своите служители, е социално отговорна организация. След като по-добре квалифицираните служители ще бъдат по-продуктивни и по-гъвкави, това е една печеливша за всички страни стратегия.

 

 

SOCIALSME

Проектът „Устойчивост и социална отговорност чрез обучение в МСП” включва партньори от Германия, Кипър, Латвия, Литва, Румъния, Полша, Португария, Испания и България. Участник от българска страна е Националното сдружение на малкия и среден бизнес (НСМСБ).


Основната цел на създадената от немски специалисти методология „6х3 за Социална Отговорност” е да пренесе и развие по-нататък иновативен продукт за разработване на стратегия за Корпоративна Социална Отговорност (КСО) в рамките на малките и средни предприятия (МСП) в Европа. Това се постига с използване на Балансирана Карта на Показателите (БКП), която следи използваната методология и помага за развитие на дейности за системно обучение в МСП.

 

Специфични цели на проекта са във всяка участваща страна да се идентифицират потребностите от обучение на МСП на тема КСО и да се адаптира проектния продукт към различните култури; да се изготви подробна методология за развитие на обучението в рамките на МСП, базирано на практики за КСО; продуктът да се разработи на английски език и ще се адаптира на езиците на другите партньори (литовски, български, полски, испански, румънски, гръцки, латвийски, португалски); да се тества адаптираният учебен пакет КСО в МСП от Полша, България, Испания, Литва, Румъния, Латвия, Кипър и Португалия; да се изготви пакет за осъществяването на обучение в рамките на КСО концепцията специално за МСП, като този пакет бъде адресиран към МСП консултанти; да се разпространи и  приложи проектният продукт във всяка страна по време на проекта и след това.

 

Преките целеви групи по проекта са консултанти и обучители от обучителни и консултантски институции, собственици и управители на МСП, управленски персонал от МСП, социални партньори в рамките на МСП.

Дългосрочните бенефициенти по този проект са консултанти и преподаватели за МСП. Те ще получат по-висока квалификация за подпомагане на обучението и ще станат експерти по изработване на устойчива бизнес стратегия с употреба на концепцията за КСО, особено в малките и средни предприятия.

 

От друга страна МСП ще получават висококачествени услуги от консултанти професионалисти в сферата на обучението, насочени към техните специфични нужди и проблеми.

 

Процесът СОЦИАЛНИ МСП не е за голeми фирми.  Той е лесен за прилагане и е разработен специално за МСП. Наричаме го още “6x3 Стъпка по стъпка”, защото управители и собственици на МСП работят в рамките на 6 месеца с инструктори в серии от 6 работни срещи от по 3 часа всяка за да разработят основни насоки  oт стратегията за социална отговорност.

Най-общо, това е ръководство как да сте социално отговорни и устойчиви. Ръководството помага на инструктори от фирми, обучителни организации и бизнес асоциации да направляват МСП в този процес.

“Свободната стопанска инициатива не може да бъде обяснена като добра за бизнеса; тя може да бъде обяснена само като добра за обществото” (Питър Дракър).


Дългосрочният успех разчита на устойчивостта. Какво означава това? Всяка фирма, била тя малка, средна или голяма по размер, трябва да остави хората, околната среда, природата и вселената в състояние, не по-лошо от това, в което са били преди, и в идеалния случай – в по-добро. Не замърсявайте, не увреждайте, пазете, съхранявайте, ценете. Това е основният принцип на социалната отговорност.

 

Социалната отговорност не изисква от бизнеса да разделя с обществото своята печалба или да разрешава социалните му проблеми. Тя отразява най-вече отговорността на фирмата в нейните ежедневни действия. Често вдъхновеното преследване на собствения интерес може да разреши някои проблеми на обществото. Ето защо призивът за социална отговорност не е само морален. Това е призив за намиране на обща основа между различаващи се и, понякога, противоречащи си интереси на различни участници, които търсят полза за себе си.

Във фокуса на проблема са МСП, защото това е гръбнакът на европейската икономика. Те дават най-големия дял от работни места. Често те са тясно свързани със своите региони и общности. Докато големите корпорации оперират по цял свят и могат да променят мястото на своето производство според своята изгода, МСП в много по-голяма степен са зависими от одобрението на общността, където работят.
Само когато успеят да изградят репутация на добър съсед, те ще могат да привлекат таланта, от който имат нужда, да продадат своята продукция на местния пазар, да поддържат добри отношения с доставчиците и да избегнат конфликти с държавата.

Какви са ползите за една фирма от това да е социално отговорна? Това е възможността да се привлекат, мотивират и задържат най-талантливите и най-квалифицирани служители; да се създаде по-гъвкава работна ръка; да се постигне по-висока производителност чрез по-добре квалифицирани и по-високо мотивирани служители; да се постигнат по-голeми продажби и пазарен дял; да се създаде по-силен имидж на марката, по-добра репутация и авторитет на фирмата; да се постигнат по-ниски разходи следствие на конфликти; да се оптимизира използването на ресурси; фирмата да стане по-привлекателна за инвеститорите и да получи по-добри шансове на пазара чрез по-силни партньорски взаимоотношения.

Освен това социалната отговорност помага да се намерят нови пазари, да се диверсифицира бизнеса, да се намалят юридическите рискове и застрахователните разходи, да се създадат иновативни продукти и процеси, да се подготвим за промени.


Изследванията показват, че социално отговорният бизнес е добре управляваният бизнес, който осигурява своя успех в дългосрочна перспектива. Социалната отговорност трябва да се разглежда като част от съвременния модел за бизнес съвършенство.

Повече информация за проекта, за резултатите и продуктите от него, ще намерите на сайтовете www.socialsme.org и www.nasmb-bg.org.

Powered by Web Agency

 

CSR Видео

Academy партньори

Най-четени статии

Новини България

Едно от най-мащабните събития за социални иновации ще се проведе в София на 26-27 ноември

На 26 и 27 ноември в Гранд Хотел София ще се проведе Международната конференция за социални иновации „Партньорство за промяна“. Тя ще предложи рядка възможност за среща на представители на...

Общество | CSR Events

Прочети..

Про-боно услугите в подкрепа на деца в риск - ефективна форма на корпоративна социална отговорност

"Корпоративната социална отговорност (КСО) става все по-припозната практика сред бизнеса в България. Тя засяга всеки един от нас, тъй като отразява основните ценности на обществото, в което живеем. КСО се...

Маркетинг обвързан с кауза | Фондация "За Нашите Деца"

Прочети..

Информационна среща: Образованието в уязвими общности – възможно

Информационна среща за партньорството си по проект „Ранно детско развитие в уязвими общности“ проведоха вчера в столицата „Фондация за социална промяна и включване“ и „Благотворителна фондация към Международен Женски Клуб-София“....

Общество | Фондация за социална промяна и включване

Прочети..