https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/447778csr_bg_planet.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/772493csr_front_page_sustain.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/338669csr_bg_cosmetic.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/315181csr_bg_invest_in_human_capital_text.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/862241csr_bg_wings_text.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/917951csr_bg_grass_text.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/243610csr_bg_sky_text.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/444322csr_bg_ethics_text.jpg
Странджа крие ключа към бъдещите климатични промени ПДФ Печат Е-мейл
Новини - Околна среда и Екология
Понеделник, 10 Март 2014 08:09, CSR News

 

Специалисти обсъдиха мерки за опазване на прилепите, които са изключителен индикатор за състоянието на природната среда

Съхранението на видовото разнообразие от прилепи на територията на ПП „Странджа” обсъдиха специалисти на кръгла маса в Бургас.


В своето развитие Странджа е преживяла неколкократни изменения на климата. Със съхранените през вековете екосистеми тя е един много добър показател за това какво ще се случва занапред. В комплексите от гори и техните обитатели може би се крие ключа към оцеляването в бъдещите климатични промени – смятат експерти. Като една от древните групи бозайници, прилепите са изключително добър индикатор за екологичния баланс в планината. Това ги поставя във фокуса на внимание при осъществаване на целенасочената дейност на ДПП „Странджа” за съхранение на биоразнообразието в парка и обуславя актуалността на темата. Оцеляването на установените в него до момента 27 вида прилепи е застрашено чрез унищожаването на естествените им местообитания.


В кръглата маса „Мерки за опазване на прилепи в Природен парк „Странджа” се включиха специалисти с опит и интерес към темата, сред които биолози, пещерняци, лесовъди, еколози, екип на дирекцията на парка, Регионална дирекция по горите и др. Показателно бе участието на специалисти от НПНМ – БАН, РИОСВ и спелеолози от клуб „Непиаст”.


Важността на обсъждания проблем е в основата на проект за опазване на прилепите, разработван от Стоян Йорданов – експерт биолог и доц. д-р Венцислав Делов от катедра „Зоология и антропология”, СУ „Св. Климент Охридски”. Разработката им е част от дейностите по проекта за устойчиво управление на ПП „Странжа”, финансиран от Европейския съюз.

Двамата експерти представиха пред участниците във форума презентация, в която предложиха практически мерки за подобряване на състоянието на популациите на прилепите в ПП „Странджа”. Като по-важни местообитания на прилепите те посочиха пещерите: Братановата ( резерват Витаново), Голямата въпа (местност Бъзът – село Стоилово), Еленина дупка (землището на село Бяла вода), Калето (село Младежко), Леарниците (село Младежко), Стояновата (село Сливарово), Киречниците (село Кости), Овчаровата (село Сливарово).

Наред с предложените мерки в презентацията бяха очертани и проблеми, чието решение е от съществено значение за опазването на прилепите и техните местообитания. Основен проблем е недостатъчната информираност на местните жители и посетителите на парка, както и на собствениците на гори и неговото решаване се явява основа за ефективността от прилагането на конкретните мерки, предложени и обсъдени на кръглата маса. От особена важност е собствениците на гори да бъдат настроени положително към опазване на местообитанията на прилепите, особено на старите дървета с хралупи, които са дом на прилепи и птици, съхраняващи равновесието в природата по естествен път. Необходимо е и вземането на по-строги мерки от страна на посетителите на пещери във връзка с разпространяван чрез прилепите респираторен вирус, който в момента е обект на експерименти в Института по вирусология в БАН.

След обстойно обсъждане на плюсове и минуси не бе подкрепено предложението за разкриване на засипани и потенциално подходящи подземни убежища за прилепи чрез наемане на опитни спелеологични организации. Те обаче бяха единодушни, че мерките, които трябва да се предприемат, трябва да позволят съществуващите традиционни, обичайни начини на ползване на територията да се съчетаят с опазването на биологичното разнообразие.

Поставянето на специални къщички и укрития за прилепи, обозначаване на прилепни местообитания с информационни табели, поставяне на решетки на подложените на антропогенен натиск подземни убежища за прилепи са конкретни дейности, които ще бъдат осъществени след приключване работата на доц. Венцислав Делов и Стоян Йорданов.

Практическите дейности ще бъдат осъществени от осъществени от ДПП „Странджа” в рамките на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на ЕС и от Държавния бюджет на Р България, чрез оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”.

Мерките за опазване на прилепите ще бъдат заложени в плана за управление на Природен парк „Странджа”, чието приемане предстои.

Powered by Web Agency

 

CSR Видео

Най-четени статии

Новини България

Едно от най-мащабните събития за социални иновации ще се проведе в София на 26-27 ноември

На 26 и 27 ноември в Гранд Хотел София ще се проведе Международната конференция за социални иновации „Партньорство за промяна“. Тя ще предложи рядка възможност за среща на представители на...

Общество | CSR Events

Прочети..

Про-боно услугите в подкрепа на деца в риск - ефективна форма на корпоративна социална отговорност

"Корпоративната социална отговорност (КСО) става все по-припозната практика сред бизнеса в България. Тя засяга всеки един от нас, тъй като отразява основните ценности на обществото, в което живеем. КСО се...

Маркетинг обвързан с кауза | Фондация "За Нашите Деца"

Прочети..

Информационна среща: Образованието в уязвими общности – възможно

Информационна среща за партньорството си по проект „Ранно детско развитие в уязвими общности“ проведоха вчера в столицата „Фондация за социална промяна и включване“ и „Благотворителна фондация към Международен Женски Клуб-София“....

Общество | Фондация за социална промяна и включване

Прочети..