Фондация

Фондация „Благотворител” е регистрирана в обществена полза на 02.07.2004 г. и изпълнява дългосрочни проекти, обединени от общата цел - израстващи без родителски грижи деца да развиват своите способности, за да се интегрират успешно в обществото.

 

Актуални проекти на фондацията:

 

  • "В мрежа" е проект, който предоставя достъп до съвременните информационни технологии и интернет на децата между 7 и 18 години, израстващи в домове на територията на София и страната. Досега са организирани 21 интернет клуба. Над 1400 деца от домовете в София, Разлив, Долна баня, Брацигово, Исперих, Доганово, Якоруда, Благоевград, Асеновград, Велинград, Пловдив, Стара Загора, Нови хан вече имат достъп до Световната мрежа и чрез форума на сайта www.vmreja.com могат да общуват помежду си.

  • Проектът "Постигам по-висок успех" насърчава с месечни стипендии за успех над 5.00 и над 5.50 учениците от 7-и до 13-и клас от домовете в София. За 10 учебни срока са изплатени 117 стипендии - 48 за отличен успех, 63 за много добър и 6 студентски, повишена е мотивацията за постигане на по-висок успех.

  • "Социална и професионална адаптация" подкрепя навършващите пълнолетие от домовете в София да преминат успешно прехода към самостоятелен живот чрез професионална квалификация и съдействие за намиране на работа. Според своите желания и нагласи 65 младежи усвоиха желани професионални знания и умения в различни курсове: шофьорски, строителни, сервитьорски, готварски, сладкарски, хотелиерски, фризьорски, козметичен, за масажи, за маникюр или кандидатстудентска подготовка. Чрез реализирането на още три проекта – "Създаване на комплекс за социални услуги в община Брацигово", "Сътворявам живота си" и "Мога". Наравно с всички е предоставена възможност на още 69 младежи от Исперих, Стара Загора и Брацигово да придобият квалификация.

За повече информация посетете страницата ни: www.blagotvoritel.com

 

Powered by Web Agency