Проекти на Фондация Светът на Мария
Дневен център за обучение в трудови умения на хора с интелектуални затруднения ПДФ Печат Е-мейл
Сряда, 01 Май 2013 09:40, Фондация "Светът на Мария"

гр. София

Дневния център се намира в гр. София, кв. „Гоце Делчев“, ул. „Риккардо Ваккарини“ № 8 и е предназначен за хора с лека до умерена степен на интелектуални затруднения в активна възраст които желаят да се развиват, да водят сравнително самостоятелен начин на живот и да усвояват различни трудови умения.

 

Мисията на Дневния център е да осигурява включваща, приемаща и стимулираща развитието среда. Центърът насърчава и подкрепя социалното, емоционалното, образователното, трудовото и културното развитие на всеки клиент в доказателство на това, че всеки човек може да развие потенциала си и да бъде ценен участник в общността, да преследва мечтите си и да бъде полезен както за себе си, така и за останалите.

Основни принципи на работа на Дневния център:

  • Предлага изцяло нов за България модел на услуга, базирана на дейности и програми, развиващи индивидуалните трудови качества у клиентите.
  • Осигурява включваща, приемаща и стимулираща развитието среда.
  • Предлага всеобхватна оценка на потребностите на клиентите.
  • Предлага индивидуален план за развитие, базиран на направените експертни оценки.
  • Предлага Програми за подкрепа на семейството и близките.
  • Предлага индивидуално консултиране с различни специалисти както на клиентите, така и на техните семейства и близки.

 

Работата на Дневния център е структурирана в четири основни групи трудови дейности. Всеки клиент се включва в една от тях в зависимост от своите мечти, предпочитания и интереси. Работата в групите се координира от групов отговорник, подпомаган при нужда от различни специалисти. Така, в сигурна и непроменлива среда, клиентите се обучават в трудови умения и навици, които подпомагат тяхната независимост и личностно развитие.

 

1. Дейности, свързани с производство на свещи и сапуни

Този тип производство се характеризира с лесни, повтарящи се операции, осигурявайки разнообразие чрез използването на различни суровини, материали, цветове, форми, аромати и опаковки.

2. Дейности по усвояване на умения в приготвянето на храна

Пазаруване, боравене с пари, съхранение на хранителни продукти, приготвяне на храна, използване на кухненска техника, сервиране, поддържане на добра хигиена и др. са само част от уменията, които се  развиват в рамките на тези дейности.

3. Приложни дейности

Изработват се  изделия и сувенири, свързани с различни теми, празници и обичаи. Те развиват основни двигателни умения, концентрация, прецизност и точност на движенията, пространствено мислене и усещане за форма.

4. Дейности извън Дневния център

Дейности, подходящи за клиенти, които имат предпочитания да помагат на други хора, да придобиват социални и трудови умения в реална среда, да общуват, да се придвижват сами и др.  Част от дейностите са доброволчество в библиотеки, супермаркети и др.

За да покаже топлотата и истинската стойност на хората с интелектуални затруднения, Фондацията  планира изграждането на кафене от типа „защитена работилница”, което ще се намира в Дневния център. Уникален за България модел, при  който заедно ще работят хора с интелектуални затруднения и професионалисти без увреждания. Това ще бъде място, което ще даде възможност на хората с интелектуални затруднения да общуват, да изградят социални умения, да придобият трудови навици и професионална подготовка. От друга страна кафенето ще спомогне за повишаване на чувствителността и емпатията на обществото към тях.

 

Powered by Web Agency
Продължава