Ангажираността на служителите в България остава стабилна Печат
Новини - Човешки капитал и условия на труд
Петък, 20 Ноември 2015 13:34, {ga=CSR News}За девета поредна година Аон България представя компаниите, отличени като най-добри работодатели през 2015 година според световно утвърдената си методология за измерване ангажираността на служителите.

В проучването през 2015 година се включиха общо 59 компании от повече от 8 индустрии. Близо 17 100 служители споделиха мнението си за своя работодател и 353 топ мениджъри оцениха компаниите, които управляват. 

Повече от половината от участващите компании (55%) попадат в категория Средни и Големи компании. Останалите са Малки компании с до 250 служителя. През тази година Средните компании (с от 250 до 1000 служители) заемат челното място с най-висок дял ангажирани служители – средно 70%.Те са следвани от Малките компании, където  средното ниво на ангажираност е 66%. Последни са Големите компании, където нивото на ангажираност на служителите тази година е средно 47%.

Победителят в категория "Малки компании": SitegroundНай-ангажирани са служителите от сектор ИТ, следвани от Фармацевтичния сектор и сектор Производство.

Повече от половината служители в тези компании говорят положително за своя работодател, искат да продължат да работят при него в дългосрочен план и влагат много повече допълнителни усилия в работата си всеки ден, което допринася за бизнес-успеха.

Ангажираността на служителите в България остава стабилна и сравнително висока. От всички изследвани служители, средно 61% са ангажирани с бизнеса на компанията, в която работят. Това означава, че те я препоръчват на свои колеги, приятели и познати като добро място за работа. От друга страна ангажираните служители рядко мислят за напускане и не търсят други възможности на пазара на труда. Те влагат много повече, отколкото се очаква от тях на работа всеки ден.

Икономическите особености в България – повишава се чувството на сигурност сред служителите в България и увереността на пазара на труда. 

Спрямо 2014 година се увеличава процентът на служителите, които казват, че рядко се тревожат, че могат да загубят работата си. Тази положителна тенденция се допълва и от по-високия процент служители (62%), които твърдят, че могат да си намерят лесно работа, ако трябва сега да си търсят нова възможност на пазара на труда.

Предоставените от работодателите допълнителни придобивки продължават да са ключов фактор при ангажираността на служителите, но основно предизвикателство през следващата година ще бъде комуникацията им към служителите.

Според всеки втори служител допълнителните придобивки, с които разполага, не отговарят на неговите потребности, както и на семейството му. В допълнение, близо 60% от служителите в България споделят. че пакетът от допълнителни придобивки,  който работодателят предоставя, ще бъде ключов при решението да останат в дългосрочен план в компанията или да търсят нови възможности навън. Не малко са и случаите, при които придобивките се приемат от служителите като даденост, която работодателят е задължен да предостави. Информираността и комуникацията в тези области имат и голям потенциален ефект върху увеличаване нивото на ангажираност. 

Класирането: Класирането се извършва в две категории: 1. Малки компании (до 250 служители), 2. Средни и Големи компании (от  250 до 1000 и над 1000 служители). 

Победителят в категория "Средни и големи компании": АктависРезултатът е обективен, базиран на статистическа формула. Служителите са тези, които определят дали една компания е добър работодател или не. Тяхната ангажираност е ключов фактор, оказващ влияние върху бизнес-резултата на своя работодател. Формулата, която определя победителите в двете категории, е комбинация от няколко индекса в допълнение на измервания процент ангажираност – „Топ мениджмънт и стратегическо управление“, „Работодателска марка“, „Култура на представяне“.

Най-добрите работодатели България за 2015 година:

 


  • Категория "Малки компании"

 

1-во място: СайтГраунд /Сектор: ИТ/

2-ро място: Тавекс ЕООД /Сектор: Финанси/

3-то място: Джапан Табако Интернешънъл /Сектор: Търговия с тютюневи изделия/

 

 

  • Категория "Средни и Големи компании"

 

1-во място: Актавис ЕАД /Сектор: Фармация/

2-ро място: Ди Ейч Ел Експрес България ЕООД /Сектор: Транспорт и Логистика/

3-то място:  Калинел ЕООД /Сектор: Производство/

 Методология


Участието в проучването е доброволно. За да могат да участват в класирането, компаниите следва да имат минимум 50 служителя на постоянен трудов договор и да оперират не по-малко от 3 години на българския пазар. 

www.bestemployerseurope.aon.com

Проучването изследва компаниите в следните три аспекта:

 

 

  • Въпросник за ангажираността на служителите;
  • Въпросник за топ мениджърския екип;
  • Въпросник за практиките в управлението на хора: попълва се от Мениджър Човешки ресурси и отдел Човешки ресурси.

 


Девет години проучване „Най-добрите работодатели” в България

Aон провежда проучването в България за девета година. Към момента компанията разполага с най-всеобхватната и мащабна база данни на служителски мнения в страната. За този период са изследвани общо над 500 компании от най-разнообразни сектори на икономиката. Компанията разполага с база данни с 97 000 мнения на служители и 2860 мнения на топ мениджъри, които представляват повече от 450 000 заети в икономиката ни.

Powered by Web Agency