Браншови и Професионални Организации
БАПРА ПДФ Печат Е-мейл

БАПРА

Българска асоциация на ПР агенциите (БАПРА) е създадена през 2001 г. като независима и доброволна организация с нестопанска цел да подпомага и утвърждава ПР-а като дейност в полза на развитието на съвременното общество. БАПРА е гласът на българския ПР бизнес, като обединява 20 авторитетни агенции. Всички членуващи компании приемат Етичния кодекс на ПР специалиста в България.
Powered by Web Agency
 
БАУХ ПДФ Печат Е-мейл

Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) е неправителствена организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага и развива професионалистите в областта на управлението на човешките ресурси и да издигне статута на професията. Асоциацията е създадена през м. юли 2000 г. и понастоящем има над 750 индивидуални и корпоративни члена. БАУРЧР е член на Европейската Асоциация за управление на персонала (EAPM) и на Световната федерация на асоциациите за управление на човешки ресурси (WFPMA).
Powered by Web Agency
 
Global Compact ПДФ Печат Е-мейл

Глобалният договор на ООН стартира в България през януари 2003г. под егидата на президента Първанов. Инициативата обединява на доброволен принцип широк кръг компании и организации, приели принципите на отговорното корпоративно гражданство. Глобалният договор призовава активни и социално отговорни компании да възприемат и приложат в техните дейности десет универсални принципа в сферата на околната среда, работните стандарти, човешките права и борбата с корупцията. Глобалният договор има за цел да ангажира бизнеса в борбата с главните социални и екологични предизвикателства, които растящата глобализация влече след себе си.

Powered by Web Agency
Продължава
 
Търговско-промишлена палата – Добрич ПДФ Печат Е-мейл

Търговско-промишлена палата – Добрич е създадена през 1990 година като неправителствена организация, изградена на принципите на доброволност, автономност и самофинансиране. В момента имаме около 200 члена, както частни, така и държавни фирми от региона на Добрич. ТПП предлага съдействие и на частни лица и фирми нечленове. Търговската палата – Добрич е създадена с убеждението, че насърчаването на местните дейности и предприемачи ще допринесе за регионалното икономическо развитие и просперитет. Целите на Търговско-промишлената палата – Добрич са да стимулира международната търговия и инвестиции, да насърчава обмена и да представлява интересите на членовете си на местно и международно ниво.

 

Powered by Web Agency
Продължава
 
CEO Club Bulgaria ПДФ Печат Е-мейл

CEO CLUB BULGARIA е неформална нетуъркинг група на активни бизнес лидери работещи във и с България. Целта на клуба е да създаде правилната и ефективна среда от хора, които взимат решения за правене на бизнес в България и споделят съвременни принципи на активност, конструктивен подход и бизнес етика. Започвайки преди 2 години като on-line група в бизнес-социалната мрежа Linkedin, членовете и вече са  повече от 780изпълнителни директори на топ ръководни позиции в своите организации както и активни бизнес предприемачи. Повече от 15 % от членовете са чужденци, а 17% дами. Има представители от почти всички професионални сфери и индустрии като основен критерий за членство е нивото на заеманата позиция. Засега освен София, клуба има клонове във Варна и Пловдив и провежда сбирка един път месечно - всеки първи вторник. На тези срещи, членовете канят свои партньори, провеждат се презентации или има интересен гост, като основният акцент си остава чистия неформален нетуъркинг.
Powered by Web Agency
 
Софийска търговско-промишлена камара ПДФ Печат Е-мейл

Софийската търговско-промишлена камара е учредена на 16.02.2005 г. С нейното учредяване се възобнови дейността на Софийската камара, която е създадена 1895 г и е прекратена 1948 г. Председател на камарата е Георги Чернев.

Членовете на камарата днес са над 100 и сред тях са представители на най-големите фирми в България, което по обороти прави Софийска камара не само най-старата, но и най-голямата организация на бизнеса в България. Основната мисия на камрата е да защитава интереситена своите членове. Една от задачите на камарата е да се приеме отново закон за камарите в България.

Powered by Web Agency
 
Via Expo ПДФ Печат Е-мейл

Via Expo

Виа Експо е организатор на международни конференции и изложби с екологична насоченост. Събитията допринасят за навлизането на нови чуждестранни технологии на регионалния пазар и усвояването на добри практики. Основна цел на фирмата е да съдейства на участниците за осъществяването на контакти с желаната целева аудитория, както и да представят своите продукти и услуги по най-добрия и ефективен начин. Виа Експо предлага изграждане и обзавеждане на щандове по индивидуални проекти.
Powered by Web Agency
Продължава