Eнергийната стратегия на България до 2020 г. ПДФ Печат Е-мейл

 

Енергийната стратегия е основополагащ документ на националната енергийна политика, която се одобрява от Министерския съвет и Народното събрание на Република България.

Настоящият проект на Енергийна стратегия до 2020г. отразява политическата визия на Правителството на европейското развитие на България, съобразена с актуалната европейска рамка на енергийната политика.

Отправната точка на европейската енергийна политика е в няколко приоритетни направления:

1) Овладяване на негативните промени на климата;

2) Намаляване енергоемкостта на икономиката и увеличаване на енергийната ефективност, включително по посока енергийно независими сгради;

3) Ограничаване на външната зависимост на ЕС от вносни енергийни ресурси

4) Насърчаване на икономическия растеж и заетостта, като по този начин да се обезпечи сигурна и достъпна енергия за потребителите.

Тези приоритети са непостижими без наличието на развит вътрешен енергиен пазар.

Устойчивото екологосъобразно енергийно развитие е изведено като център на енергийната политика и постигането му е обвързано с дългосрочни количествени цели до 2020г.:

 

  • 20-процентно намаляване на емисиите на вредни парникови газове спрямо 1990г.;
  • 20-процентов дял на ВЕИ в общия енергиен микс и 10-процентов дял на биогоривата в транспорта;
  • Подобряване на енергийната ефективност с 20%.

 

 

Powered by Web Agency
 

CSR Видео

Най-четени статии