https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/447778csr_bg_planet.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/772493csr_front_page_sustain.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/338669csr_bg_cosmetic.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/315181csr_bg_invest_in_human_capital_text.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/862241csr_bg_wings_text.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/917951csr_bg_grass_text.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/243610csr_bg_sky_text.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/444322csr_bg_ethics_text.jpg

Корпоративната социална отговорност е концепция, чрез която компаниите интегрират социалните ангажименти и  загрижеността за околната среда в своите бизнес операции и във взаимоотношенията  с партньорите си на доброволни начала. Най-общо социалната отговорност обхваща ангажиментите на бизнеса към обществото, разширяването на техния кръг извън икономическите функции и включването на социалните дейности като необходимоприсъщи.

Социалната отговорност на бизнеса е многопластова. На първо ниво спазването на принципите на корпоративната социална отговорност предполага спазването на следните задължения: навременно плащане на данъците, работните заплати, разкриване на нови работни места. На второ ниво КСО предполага осигуряването на адекватни условия за работа и живот на работниците чрез повишаване на квалификацията им, профилактично лечение, строителство на жилища, развитие на социалната сфера. Висшето, трето, ниво на отговорността е извършването на благотворителни дейности, в т.ч. подобряване на местната инфраструктура.

По-конкретно Корпоративната социална отговорност може да бъде насочена в следните области:


Общество
• облагородяване на градската среда
• PR дейности със социален ефект
• доброволен труд
• подпомагане и социална интеграция на сираци, деца и възрастни хора в домове
• опазване на културно-историческото наследство
• качество и безопасност на продуктите
• дарения
• спонсорства

 

Околна среда
• контрол върху замърсяването
• възстановяване или опазване на околната среда
• съхраняване на природните ресурси
• рециклиране
• разходи за енергийна ефективност и намаляване замърсяването на околната среда
• управление на въздействието на околната среда и природните ресурси

 

Човешки капитал и условия на труд
• развитие на здравословни и безопасни условия на труд
• обучение и развитие на персонала
• подпомагане развитието на кариерата
• доброволчески програми за служители
• програми за обективно и справедливо заплащане
• удовлетвореност и ангажираност на служителите

 

Знание и образование
• стипендии за подпомагане на хора в неравностойно положение
• предоставяне на инструменти, материали за часовете по практика в училище
• осигуряване на платени стажове
• насърчаване на младите интелигентни хора

 

Маркетинг, свързан с кауза
• продуктови дарения

Powered by Web Agency

 

CSR Видео

Най-четени статии