https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/447778csr_bg_planet.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/772493csr_front_page_sustain.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/338669csr_bg_cosmetic.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/315181csr_bg_invest_in_human_capital_text.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/862241csr_bg_wings_text.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/917951csr_bg_grass_text.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/243610csr_bg_sky_text.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/444322csr_bg_ethics_text.jpg
Социална Отговорност
Даренията и дарителите за 2009г. и 2010г. по данни от НАП ПДФ Печат Е-мейл

 

Български дарителски форум прави ежегоден преглед  на данните от Националната агенция по приходите за дарителите, използвали данъчни облекчения по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ.

Можете да видите сравнителния преглед за 2009 и 2010 година – обеми, тенденции, дарители и получатели:
Преглед на данните от НАП за дарителите , PDF, (740 KB).

 

Powered by Web Agency
 
Eнергийната стратегия на България до 2020 г. ПДФ Печат Е-мейл

 

Енергийната стратегия е основополагащ документ на националната енергийна политика, която се одобрява от Министерския съвет и Народното събрание на Република България.

Настоящият проект на Енергийна стратегия до 2020г. отразява политическата визия на Правителството на европейското развитие на България, съобразена с актуалната европейска рамка на енергийната политика.

Отправната точка на европейската енергийна политика е в няколко приоритетни направления:

1) Овладяване на негативните промени на климата;

2) Намаляване енергоемкостта на икономиката и увеличаване на енергийната ефективност, включително по посока енергийно независими сгради;

3) Ограничаване на външната зависимост на ЕС от вносни енергийни ресурси

4) Насърчаване на икономическия растеж и заетостта, като по този начин да се обезпечи сигурна и достъпна енергия за потребителите.

Тези приоритети са непостижими без наличието на развит вътрешен енергиен пазар.

Устойчивото екологосъобразно енергийно развитие е изведено като център на енергийната политика и постигането му е обвързано с дългосрочни количествени цели до 2020г.:

 

  • 20-процентно намаляване на емисиите на вредни парникови газове спрямо 1990г.;
  • 20-процентов дял на ВЕИ в общия енергиен микс и 10-процентов дял на биогоривата в транспорта;
  • Подобряване на енергийната ефективност с 20%.

 

 

Powered by Web Agency
 
Насърчаване на устойчивото градско развитие в Европа- постижения и възможности ПДФ Печат Е-мейл


Насърчаване на устойчивото градско развитие в Европа- постижения и възможности Насърчаването на устойчивото градско развитие е ключов елемент от европейската политика за сближаване която се стреми да използва целия икономически потенциал на Европа. Брошурата прави преглед на постигнатото до този момент. Отразява ключовите принципи на интегрираното градско развитие, като дава примери от целия Европейски съюз. Брошурата  е в  две насоки- съветва  по-малко опитните и вдъхновява по опитните.

Прочети повече: Promoting sustainable urban development in Europe

 

Powered by Web Agency
 
Индикатори за измерване ефективността на КСО на национално и корпоративно ниво ПДФ Печат Е-мейл

Системите за измерване на ефективността на корпоративната социална отговорност (КСО) на национално и на ниво компания са разработени по регионален проект „Увеличаване на прозрачността и надеждността на практиките на КСО чрез установяване на система за оценка и мониторинг на КСО в новите страни членки на ЕС”, финансиран от Европейската общност. В България проектът се изпълнява от българската мрежа на членовете на Глобален договор на ООН.

И двете групи индикатори са разработени от водещи специалисти по КСО от Великобритания, в пряка консултация със представители на правителството, неправителствения сектор и бизнеса от страните, участнички в проекта.

КСО индикатори на национално ниво

КСО индикатори на корпоративно ниво

 

Powered by Web Agency
 
Наръчник за самооценка на ефективността на КСО на компаниите ПДФ Печат Е-мейл

Българската мрежа на Глобалния Договор на ООН смята да издаде "Наръчник за самооценка на ефективността на КСО на компаниите" през октомври 2010г. (30.10.2010)

След обобщаване на резултатите и практиките от тестването на индикаторите за измерване на корпоративната социална отговорност на ниво компания предстои да бъде издаден и наръчник за самооценка на ефективността на КСО на компаниите.


Наръчникът ще бъде достъпен електронно на сайта на Българската мрежа на Глобалния Договор на ООН.


КСО индикаторите на национално ниво и корпоративно ниво бяха представени на 21 септември 2010г.

Powered by Web Agency
 
Страница 2 от 6

CSR Видео

Най-четени статии