Поуки от природата-

Ние живеем в неустойчив свят. Експлоатирането на природните ресурси за растежа на европейската икономика се увеличава с всяка следваща година. Ние не можем да продължаваме да задоволяваме нуждите и стремежите на Европа без значителна промяна в начина, по който живеем и консумираме. Изпъква необходимостта от учене и преподаване, които да променят начина, по които проектираме нашите икономики, бизнеси и продукти. Поуки от Природата (ПоП) представлява уникален подход към ангажирането ни с тази необходимост.

Природата е естествено устойчива: ефикасно рециклира отпадъците, използва възобновяемата енергия на слънцето, издръжлива е на резки промени, адаптира се във времето към нови условия, саморегулира се чрез система от обратни връзки. Една истински зелена икономика и общество ще притежават същите характеристики. Такъв подход се опитва от бизнеса: Interface, Nike, Wal-Mart, като свидетелство за реалната нужда от прилагането му, когато говорим за учене и преподаване.

01.12.2010г.
-
Пълно финансиране

Няма налични снимки

Фондация Тайм
Едносрочен проект
Powered by Web Agency