Ecotoolkit-

Ecotips 2.0, или Еко-съвети, е един нов проект, разработен с цел да трансферира един иновативен пакет за професионално образование, насочен към нуждата на малкия и микро бизнеса да стане по-конкурентоспособен и необходимостта от специалисти, мениджъри и предприемачи, с професионални умения и опит, които да могат да се занимават и с екологичните въпроси във фирми от различни браншове.

Това ще бъде постигнато чрез адаптирането и доразработването на съществуващи инструменти за професионално образование и придобиване на ключови компетенции. В рамките на проекта, разработените инструменти ще бъдат изпробвани и ще се търсят начини, как може да се разшири целевата група за в бъдеще. 

Като основен резултат се очаква новият продукт Ecotips 2.0 да бъде лансиран в България, Естония, Словения и Белгия, като достигне 400 фирми в 8 икономически сектора.

01.10.2010г.
-
Пълно финансиране

Няма налични снимки

Фондация Тайм
Едносрочен проект
Powered by Web Agency