CSR Bulgaria е първата българска специализиранa мрежа за Корпоративна социална отговорност (КСО). Като такава ние се стремим към включване на бизнеса и нестопанския сектор в осъществяването на социално отговорни политики и изграждане на благоприятна среда за развитието и утвърждаването на КСО стратегии в България.

Успешното междусекторно партньорство изисква нов начин на мислене, иновативни подходи и практически промени. Ние предлагаме широк набор от възможности и услуги, както за фондации и нестопански организации, така и за партньорите ни от бизнес сектора.

 

Партньорството Ви със CSR Bulgaria е обвързано с изграждане на CSR Profile на Вашата организация. Партньорството Ви дава възможност да се възползвате и от редица ползи и предимства:

 

 

Kомпании и Бизнес Организации:


 • Изграждане и поддържане на  положителен имидж на Вашата компания пред обществото
 • Популяризиране на Вашата дейност, опит, практики  и политики в областта на КСО
 • Разширяване обхвата на въздействие и повишаване ефективността на Вашите КСО практики
 • Индивидуално консултиране при изграждане и развитие на политика и стратегия за КСО
 • Достъп до специално селектирани проекти, в които да инвестирате
 • Получаване на насоки за най-подходящ проект, съответстващ на Вашата стратегия за устойчив бизнес
 • Подготвяне на анализ на риска от реализирането на проект от CSR Zone, предвиждане ползите и обществения отзив за проекта, както и мониторинг
 • Достъп до обучения в сферата на КСО, сертифициране
 • Участия в събития и срещи по теми, свързани с КСО.
 • Получавате месечни бюлетини и информация

 

Нестопански организации и Фондации:

 

 • Популяризиране на Вашата дейност, опит и практики
 • Изграждане и поддържане на положителен имидж на Вашата организация пред обществото и бизнес сектора
 • Посредничество за намиране на инвеститори и финансиране на проекти
 • Участия в събития и срещи по теми, свързани с КСО
 • Информация за тенденциите за развитието на областта на КСО
 • Оценка на рискa по проекти и напътствия при планирането и управлението
 • Получаване на практически напътствия за най-успешните практики и методи за формиране и презентиране на проект, както и за цялостното провеждане на социално отговорни политики
 • Достъп до консултантски услуги и индивидуални планове за развитие
 • Възможност за участие в различни типове обучения в областта на социалните дейности
 • Получаване на месечен бюлетин

 

 

 

Партньорството с мрежата CSR Bulgaria може да осъществи всяко юридическо лице, регистрирано на територията на Европейския съюз, което споделя целите на мрежата и средствата за тяхното постигане, следва етичния кодекс на CSR Bulgaria и внася редовно годишната такса.

За осъществяването на партньорство са необходими:

 • Подписан "Етичен кодекс на CSR Bulgaria"
 • Заплащане на годишна такса:
  • от 550 евро до цена по договаряне (в зависимост от броя на служителите) за компании и бизнес организации
  • 100 евро за нестопански организации и фондации

 

За да заявите желанието си да станете наш партньор или при нужда от повече информация можете да се свържете с нас по всяко време. Моля, обърнете се към секция Контакти.

Powered by Web Agency