Нестопански Организации

Мисията на Български център за нестопанско право (БЦНП) е да оказва подкрепа при изработване и прилагане на закони и политики с цел развитие на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление в България. БЦНП вярва, че развитието на правната рамка на нестопанските организации е основен механизъм за създаване на независимо и проспериращо гражданско общество.
Powered by Web Agency
Продължава
 


Фондация „Цветан Цанов“ е създадена с името на дванадесетгодишния Цветан, убит на 23.08.2011г. от един шестнадесетгодишен негов познат. Ние, неговите родителите, основахме фондацията с цел да работим в посока намаляване на агресията и насилието между децата в България и случването на подобни трагедии.

 

Powered by Web Agency
Продължава
 

Социалният проект “pravatami.bg: разкодираните закони” е отворена и безплатна онлайн платформа за предоставяне на полезна и практична правна информация, поднесена по разбираем начин за хората без юридическо образование.

Мисията на проекта е повишаване на правната култура на обществото в България. “pravatami.bg: разкодираните закони“ е собственост на Сдружение “Департамент за правна култура”, ръководено от студенти по право Сайтът разкодира нормативната уредба като поставя читaтелите си в една конкретна житейска ситуация, разяснявайки му възникващите в нея права и задължения. Пример: „Правата ми при проверка на Пътна полиция.“

Powered by Web Agency
Продължава
 

Сдружение

Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“ е създадено през 2010 г. от родители на деца, болни от рак. Вписано е в ЦР на ЮЛНЦ за общественополезна дейност под №20101222006. От м. октомври 2012г. сдружението е пълноправен член на Международната конфедерация на организациите на родители на деца, болни от рак (ICCCPO), в която членуват организации от над 78 страни от целия свят.
Powered by Web Agency
Продължава
 

Фондация за децата в риск по света е българска неправителствена организация, част от Worldwide Orphans Foundation.

 

Мисията на Фондация за децата в риск по света е да промени живота на децата, лишени от родителска грижа, като ги изведе от анонимност, като им помогне да се превърнат в здрави, независими и продуктивни членове на своята общност и на света.

Powered by Web Agency
Продължава
 

Сдружение „Tри Шест Пет” организира безплатните пешеходни обиколки на английски език на София, Пловдив и Варна (Free Sofia Tour, Free Plovdiv Tour и Free Varna Tour). Повече от 48 000 души от над 130 държави по света са се включили в обиколките от август 2010 г. насам. Ежедневните турове са най-добрите туристически атракции в трите най-големи български града според потребителите на TripAdvisor.

 

Предстоящи проекти

Powered by Web Agency
Продължава
 

 

NAVA

 

Фондация „Национален Алианс за работа с доброволци” е учредена в гр. Пловдив през 2000 г. като неправителствена организация с обществена полза. Към момента НАРД има над 35 центъра за работа с доброволци на територията на цялата страна.
Powered by Web Agency
Продължава
 
BODK
„Българска организация за доброволно кръводаряване” (БОДК) e сдружение с нестопанска цел, извършващо общественополезна дейност. Сдружението е с основна задача да насърчава и популяризира редовното, анонимно, доброволно и необвързано с облаги кръводаряване на територията на Република България, Европа и в световен мащаб.
Powered by Web Agency
Продължава
 
Фондация "Партньори-България"
Фондация “Партньори-България” (ФПБ) e част от международната организация “Партньори за демократична промяна”, която работи за развитието на гражданското общество, утвърждаване на правата на човека, демокрацията и принципите на правото. ФПБ е регистрирана през 1998 г., като неправителствена организация с независимо управление. Мисията на ФПБ е да подпомага процеса на демократично развитие в България, като оказва съдействие на институции, неправителствени организации и специалисти за подобряване на политиката и практиката в областта на правосъдието, социалните грижи, закрилата на децата, образованието, икономическото развитие и опазването на околната среда. Организацията работи за укрепване на диалога между гражданското общество, правителството и бизнес сектора, както и за насърчаване участието на различни, по-слабо представени организации, групи и етнически общности в процесите на вземане на решения.
Powered by Web Agency
Продължава
 

Светът на Мария

„Светът на Мария“ е фондация, учредена в обществена полза през февруари 2012 г. в град София от семейството на Мария – млада жена с интелектуални затруднения.

 

Мисията на Фондация „Светът на Мария“ е да подобрява качеството на живот на хората с интелектуални затруднения и техните семейства, както и да подпомага личностната им реализация чрез осигуряване на достъп до качествени услуги, развиващо обучение и подходяща трудова заетост.

 

Проекти и кампании на Фондация "Светът на Мария"

Powered by Web Agency
Продължава
 

 

И АЗ МОГА / I Can Too – Фондация за подпомагане на деца със специални нужди

 

Кои сме ние:

И АЗ МОГА е създадена през 2006 като частна инициатива. Днес организацията съществува изцяло на благотворителен принцип, получавайки безвъзмездната подкрепа на партньори от различни сфери на изкуството, спорта, бизнеса, медиите, както и подкрепата на правителствени и неправителствени организации.

Powered by Web Agency
Продължава
 

 

Фондация „Сийдър”

Нашата визия

Ние си представяме България като място, в което уязвимите деца и младежи могат да достигнат пълния си потенциал като получават висококачествени превантивни и алтернативни социални услуги, международно признати стандарти за грижа и закрила на основните човешки права.

Нашата мисия

"Фондация "Сийдър" осигурява на хора в неравностойно положение в България по-добра грижа, по-добър начин на живот.

Проекти и кампании на Фондация Сийдър

Powered by Web Agency
Продължава
 

Тук-Там

Тук-Там е сдружение с нестопанска цел за българи с образование и опит в чужбина, които вярват в България
Powered by Web Agency
Продължава
 

Каритас България е българска нестопанска организация, създадена през 1993г от Епископската конференция на католическата църква в България. Пълноправен член сме на световното семейство Каритас Интернационалис. Ние сме национална федерация от три отделни организации: Каритас Русе, Каритас София и Рождество Христово, които посредством своите структури в различни населени места на страната осъществяват социалната дейност на организацията. В своята ежедневна работа доброволните и платени сътрудници на нашите организации се срещат директно с бедните и уязвими хора. Това ни дава възможност добре да познаваме техните проблеми и нужди и да съсредоточим работата си в три основни направления: предоставяне на социални и здравни услуги и застъпнически действия.

Проекти и кампании на Каритас България

Powered by Web Agency
Продължава
 

Фондация „Unique Partners” е независима, нерелигиозна, неправителствена, не политическа, международна, самоуправляваща се организация извършваща дейност в частна полза.

Основната цел на фондация „ЮНИК ПАРТНЕРС” е да помага на децата в неравностойно положение да открият принципите, които ще ги ръководят при изграждането на тяхната ценностна система.

Проекти и кампании на Unique Partners

Powered by Web Agency
Продължава
 

AIESEC

AIESEC присъствa в 107 страни, има повече от 50 000 членове и над 60-годишна история и е най-голямата студентска организация в света, ръководена от и предназначена за млади хора с цел да направи връзката между бъдещите лидери и бизнеса. AIESEC София УНСС е първата локална секция на организацията в България, основана преди повече от 20 години. През това време тя изиграва важна роля в българското общество като организатор на редица значими проекти като „Единство в различията”, „Отговорният бизнес в действие”, „Дни на кариерата” и др.
Powered by Web Agency
Продължава
 

Фондация „Звезда на надеждата” е българска неправителствена организация, създадена през 1999г. Фондацията е помогнала на стотици деца и възрастни в неравностойно социално положение и е установила трайни взаимоотношения на доверие с български и чуждестранни компании и частни дарители. „Звезда на надеждата” работи с голям кръг от доброволци, които активно се включват в разнообразната дейност на организацията.

Проекти и кампании на Фондация "Звезда на надеждата"

Powered by Web Agency
Продължава
 

Фондация за социална промяна и включване (ФСПВ) е учредена в края на 2008 г. и провежда политика за социално включване и подкрепа на уязвими групи и общности в съответствие с нормативната уредба на страната. Нашите усилия са насочени към разчупване цикъла на бедност и маргинализация и възстановяване на достойнството и надеждата за по-добро бъдеще! ФСПВ е основен партньор на Тръсел Тръст, Великобритания (www.trusselltrust.org) в България. Основен приоритет в работата ни е създаването на мрежа от защитени/наблюдавани жилища за младежи, напускащи домове за деца на територията на страната.

 

Powered by Web Agency
Продължава
 

Мисията на Института за предприемачи на Сиско е да подкрепя обществения просперитет, като насърчава предприемаческия дух и предоставя:

● бизнес знание – насочено към специфичните нужди на предприемачите

● ресурсен център – осигурява квалифицирано съдействие и менторинг услуги

● мрежа от хора – съмишленици в мисията за развитие на предприемачеството в България

 

Powered by Web Agency
Продължава
 

OUTWARD BOUND

Днес Outward Bound® България вече има 15 годишна история и голям опит. Проведени са множество корпоративни тренинги - с български и с международни компании и отворени курсове с деца и младежи. Участниците, преминали през курсовете на Outward Bound® България са повече от 16000 души. Outward Bound® България е обучил над 150 инструктори. Присъедини се към семейството на "Outward Bound®" и преживей приключения, които толкова много хора в България и света са преживели.

 

Проекти и кампании на Outward Bound®

Powered by Web Agency
Продължава
 

Фондация “ЗАЕДНО – общуване за подкрепа и развитие” (ЗАЕДНО) е българска, неправителствена, нестопанска и неполитическа организация, регистрирана през 2005г. и работеща в обществена полза. МИСИЯТА на ЗАЕДНО е да подкрепя хармоничното израстване на личността и устойчивото  развитие на общностите.

Проекти и кампании на Фондация ЗАЕДНО

Powered by Web Agency
Продължава
 

SOS Детски селища

SOS Детски селища България

Визия и ценности:

Всяко дете има семейство и расте в среда на любов, уважение и сигурност.

 

Всяко дете има семейство
Семейството е сърцевината на обществото. В едно семейство всяко дете е защитено и изпитва чувство на принадлежност към него. Тук детето научава ценности, споделя отговорности и формира връзки за цял живот. Семейната среда дава на децата солидна основа, върху която да изградят своя живот.

Всяко дете расте в среда на любов

Чрез любов и привързаност се лекуват емоционални рани и се изгражда доверие. Децата се научават да се доверяват и да вярват на себе си и на други. При наличие на увереност в себе си, всяко дете може да осъзнае и осъществи своя потенциал.

Всяко дете расте в среда на уважение
Гласът на всяко дете се чува и се възприема сериозно. Децата участват във взимането на решения, които влияят върху живота им и са направлявани да заемат водеща роля в собственото си развитие. Детето израства в среда на уважение и собствено достойнство като ценен член на своето семейство и общество.

Всяко дете расте в среда на сигурност
Децата са защитени от малтретиране, изоставяне и експлоатация и са закриляни по време на природни бедствия и война. Децата получават подслон, храна, медицински грижи и образование.
Това са основните изисквания за стабилно развитие на всички деца.

 

Powered by Web Agency
Продължава
 

Фондация "Тайм" има мисия да подпомага устойчивото развитие, ефективното управление и използване на природните ресурси и опазването на околната среда чрез координиране усилията на всички обществени сектори и демократично вземане на решения.

Проекти и кампании на Фондация Тайм

Powered by Web Agency
Продължава
 

Джуниър Ачийвмънт България: Основана през 1997г., Джуниър Ачийвмънт България е член на организацията Junior Achievement Worldwide (JAW) и нейното регионално подразделение Junior Achievement –Young Enterprise Europe (JA-YE). Джуниър Ачийвмънт е водещата организация с най-дълга традиция в предлагането на съвременни програми и курсове по бизнес, икономика и развитие на предприемаческия дух чрез образователни и практически дейности по икономическа и финансова грамотност, бизнес умения, лидерство и стратегии за успех. Курсовете са насочени към млади хора от 6 до 25 годишна възраст.
Powered by Web Agency
Продължава
 

Фондация

Фондация „За Нашите Деца” е българска неправителствена организация, наследник на британските организации "Европейски детски тръст" и "Християнски детски фонд". Двете хуманитарни организации работят у нас от 1992 г., като започват дейността си в България с подпомагането на бедни и многодетни семейства. През 2002 г. в България се отбеляза сливането на двете организации и формирането на организация “ВсякоДете”. През 2007 година, водена от изтеглянето на „ВсякоДете” поради присъединяването на страната към ЕС, организацията приема името „За Нашите Деца”.
Powered by Web Agency
Продължава
 

Gudevica

Народно читалище "Бъдеще сега" е организация с успешен многогодишен опит в неформалното образование. Обединяваме лъчезарен екип от млади професионалисти и ентусиазирани хора. Интересите ни са задълбочени в разработване на специализирани програми, за неформално и извънкласно обучение и образование на деца и младежи в три основни направления: личностно развитие, гражданско съзнание и грижа за общността, и отношение към природата. Мечтата   ни   е   да   направим   света   по-цветен,   по-слънчев,   по-близък,   по-хармоничен и добър.

Проекти и кампании на НЧ "Бъдеще сега"

Powered by Web Agency
Продължава
 

Фондация „Еврика” е фондация от класически тип. Тя е неправителствена, нерелигиозна и неполитическа организация, юридическо лице по българското законодателство. Вписана е в Централния регистър за осъществяване на общественополезна дейност.
Основана е през 1990 година от държавни и обществени организации с цел: подпомагане на даровити  деца и млади хора при реализирането на проекти в областта на науката, техниката и управлението; подкрепа на младите новатори  и предприемачи; разпространение на научни, технически и икономически знания;  усъвършенстване на материалната база за научно и технически творчество; подпомагане на обучението и специализацията, на международното сътрудничество в областта на науката и техниката и др.
Powered by Web Agency
Продължава
 

Фондация

Фондация „Благотворител” е регистрирана в обществена полза на 02.07.2004 г. и изпълнява дългосрочни проекти, обединени от общата цел - израстващи без родителски грижи деца да развиват своите способности, за да се интегрират успешно в обществото.

Powered by Web Agency
Продължава
 

Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания има мисия е да осигури високо качество на живот на децата с бъбречни заболявания в България. Визия: Щастливи деца, които се обучават, имат шанс за реализация, получават модерна медицинска подкрепа, имат приятели, мечти, спортуват. Деца, които скоро ще бъдат способни и активни възрастни, макар с бъбречно заболяване.

Проекти и кампании на Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания

Powered by Web Agency
Продължава
 

Проектът Мастърмайнд България се заражда през 2008 година в София. За няколко месеца  се разпростира толкова сериозно и мащабно, че енергията и мотивацията тласка създателите му към това да си поставят по-високи цели за постигане на благоденствие на цялото общество в България, опростени до прости принципи и механизми, с които наистина да постигнат абсолютни резултати.

Powered by Web Agency
Продължава
 

Първата презентация на проекта Модерен Театър се състои на 10 декември 2007, в сградата на бившия дом на Българо-съветската дружба, където днес са изградени залите на театъра. Артистичен директор е актьорът и режисьор Ивайло Христов, който е и председател на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел "Модерен Театър". Любимите на публиката артисти се присъединяват към възрожденската идея да се създаде ново, на европейско ниво, културно средище. Модерен Театър е открит на 13 Април 2009 година.

 

Powered by Web Agency
Продължава