BODK
„Българска организация за доброволно кръводаряване” (БОДК) e сдружение с нестопанска цел, извършващо общественополезна дейност. Сдружението е с основна задача да насърчава и популяризира редовното, анонимно, доброволно и необвързано с облаги кръводаряване на територията на Република България, Европа и в световен мащаб.

 

Основната ни цел е да насочим общественото внимание към проблемите, които произтичат от малкото доброволни кръводарители и липсата на достатъчни количества безопасна кръв за задоволяване нуждите в здравеопазването на България. Особено важно за нас е да разкрием благоприятните аспекти на доброволното кръводаряване и вредните ефекти и рискове от събирането на кръв от платени донори.

 

Припомняйки факта, че кръвта няма аналог и че ежедневно животът на стотици хора зависи от наличието на достатъчно кръв, ние се стремим да променим обществената нагласа към доброволното кръводаряване и заедно, чрез разкриване на нуждата и обезпечаване на безопасността, да допринесем за изграждането на едно по-отговорно гражданско общество.

 

Сдружението подкрепя кампаниите за кръводаряване в цялата страна и помага на големи компании от частния сектор да организират кръводарителски акции сред служителите си. Главната ни мисия, обаче, е да успеем да убедим всички онези, които имат възможност да даряват кръв – да го правят редовно, без да чакат организирането на поредната кампания, или конкретен призив за помощ. Нуждата от кръв е ежедневна и не се подчинява на празници, ваканции и сезони! Даряването на кръв е най-чистата и същевременно най-лесна форма на взаимопомощ – кръводарител може да бъде всеки, чието здраве позволява, независимо от неговото финансово състояние или социален статус.

 

Кръвта на всеки един от нас има еднаква стойност – тя е безценна и означава живот за човека в нужда. Именно затова и нашият девиз е „Кръвта няма аналог: дарете кръв – спасете живот!”

 

Повече информация за Българска организация за доброволно кръводаряване можете да намерите на нашата официална интернет страница - www.bgblood.org, както и на страницата ни във Facebook: БОДК/BOVBD.

Powered by Web Agency