Фондация „Unique Partners” е независима, нерелигиозна, неправителствена, не политическа, международна, самоуправляваща се организация извършваща дейност в частна полза.

Основната цел на фондация „ЮНИК ПАРТНЕРС” е да помага на децата в неравностойно положение да открият принципите, които ще ги ръководят при изграждането на тяхната ценностна система.

Проекти и кампании на Unique Partners

 

Проектите, които разработва и реализира фондацията са насочени в областта на образованието, културата, спорта, туризма, околната среда и изкуството. С участието си в тях децата в неравностойно положение научават за нещата от живота чрез преживяване и емоции, което помага за тяхното по-лесно интегриране в обществото.

Всичките си дейности фондацията осъществяваме чрез социалните инициативи на Корпоративната социална отговорност.

::Мисия:: Да изградим заедно с Вас и децата в неравностойно положение уникално партньорство, основано на Проактивност, Доверие и Креативност.

::Визия::  Нека бъдат като нас!


За повече информация посетете www.upartners.bg

 

Powered by Web Agency