Фондация “ЗАЕДНО – общуване за подкрепа и развитие” (ЗАЕДНО) е българска, неправителствена, нестопанска и неполитическа организация, регистрирана през 2005г. и работеща в обществена полза. МИСИЯТА на ЗАЕДНО е да подкрепя хармоничното израстване на личността и устойчивото  развитие на общностите.

Проекти и кампании на Фондация ЗАЕДНО


Нашите усилия са насочени към децата, младите хора и техните общности със специален фокус към живеещите във високо рискова социална, икономическа или крайно изолирана географска среда. ЗАЕДНО работим за изграждане на Солидарни общности, чрез които се развива скрития потенциал на хората и тяхната способност самостоятелно, свободно и съвместно да разрешават проблемите на ежедневието си по един позитивен начин. ЗАЕДНО въвеждаме алтернативни социални практики за позитивна промяна на личността и обществото ни чрез: изграждане на лесни за самостоятелна работа динамични уеб сайтове и виртуални кампании за мобилизация на граждански инициативи организиране на доброволчески акции и правозащитни кампании образователни и социални проектиконсултации и подкрепа при изграждане на мрежи за взаимна подкрепа.

ЗАЕДНО създадохме:

  • Тренинг зона “ЗАЕДНО” - www.zaedno.net
  • Програма: Добротворчество и подкрепа - www.zaedno.net/dobro
  • Кампания: Солидарно земеделие - www.solidarno.com
  • Кампания “Солидарен туризъм” - www.za-sofia.com
  • Приключенска еко-пътека “Пътят на Сърцето” - www.borovo.info
  • Виртуална мрежа за младежка активност - www.youthbg.net
  • СЕЛМИРА: ресурси за младежка активност - www.selmira.net


За повече информация посетете страницата ни: www.zaedno.net

Powered by Web Agency