Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания има мисия е да осигури високо качество на живот на децата с бъбречни заболявания в България. Визия: Щастливи деца, които се обучават, имат шанс за реализация, получават модерна медицинска подкрепа, имат приятели, мечти, спортуват. Деца, които скоро ще бъдат способни и активни възрастни, макар с бъбречно заболяване.

Проекти и кампании на Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания

Ако Вие познавате семейства с деца с бъбречни заболявания, кажете им за нас!

Ние разпространяваме информация в подкрепа на семействата и привличаме родители, които искат активно да се присъединят към нашите инициативи!

През април 2010 г. създадохме неправителствена организация, в отговор на предизвикателствата пред които се изправяме при отглеждането на децата си и когато се опитваме да защитаваме техните права. Така нашата неформална мрежа от родители, в коятo доскоро обменяхме информация и опит, започна активно да  участва и да се стратае да влияе положително на съществуващите проблеми пред децата с бъбречни заболявания и техните семейства.

Сдружението ни “Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания” е регистрирано в обществена полза в Централния регистър към Министерство на правосъдието под номер 20100803003 с удостоверение номер 003/03.08.2010 год.

Наш приоритет е да осигурим подкрепяща среда, която да даде равен шанс на децата с бъбречни заболявания за бъдещо развитие и реализация. Решени сме активно да участваме и да влияем на политиките, които имат отношение към благоденствието на децата ни. Вярваме, че заедно можем да постигнем положителна промяна в отношението на институциите, бюрокрацията и обществото към децата с бъбречни заболявания.

Ние:

 

  • Осъществяваме инициативи, които да отговорят на съществуващите проблеми и да допринeсaт за конкретни и устойчиви решения, в подкрепа на децата с бъбречни заболявания;
  • Насочваме усилията си и в посока разпространение на информация в подкрепа на родителите за лечението и отглеждането на децата с бъбречни заболявания;
  • На страниците на www.rdbz.org и във Facebook ще публикуваме полезна информация и контакти за съществуващите социални и образователни мерки и друга информация, която да бъде в подкрепа на родителите на деца с бъбречни заболявания;
  • Не на последно място ние съобразяваме всички наши инициативи с принципите на устойчивото развитие, следваме политика “зелен офис” и подкрепяме и осъществяваме дейности, в респект с околната среда.

 


“Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания” осъществява дейността си благодарение на финансиране от международни донорски организации, фондове на български НПО, с помощта на дарения от физически и юридически лица.

За повече информация посетете страницата ни: www.RDBZ.org.

Powered by Web Agency