Фондация "Партньори-България"
Фондация “Партньори-България” (ФПБ) e част от международната организация “Партньори за демократична промяна”, която работи за развитието на гражданското общество, утвърждаване на правата на човека, демокрацията и принципите на правото. ФПБ е регистрирана през 1998 г., като неправителствена организация с независимо управление. Мисията на ФПБ е да подпомага процеса на демократично развитие в България, като оказва съдействие на институции, неправителствени организации и специалисти за подобряване на политиката и практиката в областта на правосъдието, социалните грижи, закрилата на децата, образованието, икономическото развитие и опазването на околната среда. Организацията работи за укрепване на диалога между гражданското общество, правителството и бизнес сектора, както и за насърчаване участието на различни, по-слабо представени организации, групи и етнически общности в процесите на вземане на решения.

 

Powered by Web Agency