Проектът Мастърмайнд България се заражда през 2008 година в София. За няколко месеца  се разпростира толкова сериозно и мащабно, че енергията и мотивацията тласка създателите му към това да си поставят по-високи цели за постигане на благоденствие на цялото общество в България, опростени до прости принципи и механизми, с които наистина да постигнат абсолютни резултати.

Една от първите стъпки е създаването на фондация "Мастърмайнд", която да координира и иницира реализирането на основните стъпки към реализирането на мисията и визията на екипа.

Мастърмайнд България е създадена с идеята да отвори очите, сърцето и душата на хората в България, да им помогне да бъдат по-щастливи, по-успешни и по-добри. Една от висшите цели е да помогне на обществото в България наистина да повярва в себе си и да поеме цялата отговорност за реалността, в която живее. От 2008-ма година Мастърмайнд работи върху създаването, обединяването и популяризирането на възможни пътища, методи, техники и практики за постигането на зададените цели.

Фокусът, който си поставя организацията още при самото й основаване е създаването и изграждането на обединена среда за цялостно и дългосрочно личностното развитие  и себепознание на хората в България. Част от проекта е изграждането на първия интегриран портал за личностно развитие и себепознание в България. Представянето, превода и разпространението на българския пазар на феноменалния филм и книга "Тайната" (The Secret) е сред първите стъпки, които предприе организацията още през 2008г., като идеите на книгата и филма успяха да стигнат до над 2,5 милиона българи.

От 2009г. организацията работи върху проект за обединение на цялата сфера на личностно развитие и себепознание в България. Предстои организирането на национални форуми за личностно развитие и създаването на национална асоциация за личностно развитие и себепознание. Сред следващите стъпки за развитието на България, в плана на Мастърмайнд са реализирането на редица обединяващи и интегрирани проекти в сферата на спорта, изкуството, забавленията, здравеопазването, предприемачеството, бизнес отношенията и социалната отговорност.

Екипа на Мастърмайнд България въвежда изцяло нов модел на мислене, възприемане на реалността, човешките взаимоотношения и развитието на индивида в страната ни. Покачването на духовната и емоционална интелигентност на обществото е сред приоритетните задачи и процеси на организацията.

 

Powered by Web Agency