"За да ме разбираш, когато говоря" ПДФ Печат Е-мейл
SOS Детски селища
Четвъртък, 06 Ноември 2014 13:02, SOS Детски селища България


"За да ме разбираш, когато говоря" – помощ за деца в неравностойно положение с проблеми в речта и общуването

Всички деца трябва да имат пълноценен живот в условия, които осигуряват достойнството им и улесняват активното им участие в обществения живот.  Децата с проблеми в развитието на речта,  говора и общуването  са лишени от възможността да контактуват с връстниците си, да бъдат самостоятелни и равнопоставени. В резултат на това, голяма част от  социалните им умения остават недостатъчно развити. Дългосрочните последици са трайна социална изолация, неконкурентноспособност на пазара на труда, неумение за справяне с житейски ситуации.

Комуникативните умения се изграждат от най-ранна възраст, често гледаме на тях като даденост и не осъзнаваме  напълно тяхната сложност. Основен фактор се явява устойчивата семейна среда, а липсата й често води до затруднения у детето да изрази себе си при взаимодействие с околните. Уменията да боравим с езика и речта  са изключително важни.  Хората с добри комуникативни умения получават социална подкрепа от околните, което им дава основа за развиване на добро самочувствие и способност за по-леко преодоляване на трудностите в живота.

Към настоящия момент повече от 160 деца са обхванати в програмите за семейна грижа на SOS Детски селища България  - в SOS детските селища в Трявна и Дрен и SOS младежките домове в София и Велико Търново. Немалка част от тези деца имат сериозни проблеми, водещи до забавяне или изоставане в  развитието - езиково-говорни нарушения, емоционални и поведенчески проблеми. В голямата си част тези проблеми възникват в резултат на това, че основни техни потребности са били неглижирани, вследствие на тежка икономическа ситуация или други социално-битови проблеми в родното им семейство. Това ги определя като деца със специфични обучителни трудности и нарушения на общуването, и комуникацията - имат неустойчиво внимание, затварят се в себе си, проявяват понижена говорна активност, стигаща често до негативизъм. Всъщност те отричат това, с което не могат да се справят сами. Това е техният начин да покажат нуждата си от помощ.

Решението на SOS Детски селища България  за преодоляване на тези проблеми е екипно взаимодействие на двамата ключови специалисти – логопед (речева терапия) и психолог чрез групови и индивидуални занимания, с различна продължителност и периодичност, в зависимост от всеки конкретен случай. В рамките на проект „За да ме разбираш, когато говоря“ през 2015 ще бъде оказана специализирана помощ на около 100 деца с проблеми в развитието на речта, говора и комуникацията от семейно-ориентираната грижа в SOS детските селища и SOS младежките домове.

Чрез достъпа до професионална помощ децата в неравностойно положение имат възможност да преодолеят  дефицитите в развитието си и да получат равни шансове за едно по-добро бъдеще.


Проектът е част от платформата на Райфайзенбанк - "Избери за да помогнеш". Можете да гласувате за проекта тук

Powered by Web Agency
 

CSR Видео

Най-четени статии

За Теб

Стипендиантската програма на Фондация „Еврика“ се провежда за четиринадесета поредна година

За четиринадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА" ще определи студенти, които ще получават  именни стипендии в размер на 2 000 лв. годишно  в  десет области:

Конкурси за теб | Фондация "Еврика"

Прочети..

Стани експерт „Връзки с обществеността“ във фондация Сийдър

Експерт „Връзки с обществеността“ (по заместване)   Фондация „Сийдър“ обявява свободно работно място по заместване за длъжността Експерт „Връзки с обществеността“ в централния си офис в гр. София. Търсим...

Конкурси за теб | CSR News

Прочети..

Присъедини се към екипа на Фондация „Сийдър“

Фондация „Сийдър“ обявява свободно постоянно работно място за длъжността Директор „Развитие“ в централния си офис в гр. София. Търсим енергичен, инициативен и отговорен човек, който:   Планира и управлява процеса...

Конкурси за теб | CSR News

Прочети..

Събития и Обучения

NOEVENTS