Корпоративната социална отговорност е на път да се превърне в актуална тенденция с ясно изявени насоки ПДФ Печат Е-мейл
Новини - Интервюта
Понеделник, 09 Април 2012 18:10, Каритас България

 

Представяме ви интервю с Емануил Паташев - Генерален секретар на Каритас България


"Каритас България" е българска нестопанска организация, сдружение с обществена полза, пълноправен член на световното семейство "Каритас Интернационалис". Осъществява социалната си дейност в подкрепа на уязвими групи от хора в обществото посредством своите структури и сътрудници в различни населени места на страната. Основните направления, върху които "Каритас България" концентрира своята работа, са три: предоставяне на социални, здравни и образователни услуги; отговор в бедствени ситуации; застъпнически действия. Мисията на Каритас България е изграждането на по-справедливо общество в България. Организацията е основана през 1993 год.


Г-н Паташев, разкажете ни за вашата организация, с какво се занимава, какви осъществени проекти имате през последните години?

Като организация, която предоставя социални услуги, в своята ежедневна работа ние се срещаме директно с бедните и уязвими хора и познаваме добре техните проблеми и потребности. Стъпвайки върху този опит, планираме и осъществяваме застъпнически действия пред властите за разработването и прилагането на устойчиви и ефективни социални политики. Такива, които да водят до устойчиво подобряване качеството на живот на бедните и уязвими хора, като гарантират правата и достъпа им до социални, здравни и образователни услуги.


Основните направления, върху които "Каритас България" концентрира своята работа, са предоставяне на социални, здравни и образователни услуги; отговор в бедствени ситуации; застъпнически действия. Ние предоставяме подкрепа на възрастни и болни хора, деца и младежи в риск, деца, младежи и възрастни с увреждания, зависими от психо-активни вещества, търсещи убежище, бежанци и мигранти, самотни майки, бездомни. (Вижте повече за дейностите на Каритас България тук.)

Нашите услуги включват не само дейности за рехабилитация, интеграция и ресоциализация, но и дейности по превенция на изпадането в риск и уязвимо положение. Те са комплексни услуги, съобразени с различните потребности, включително и здравни, на отделните групи от хора, с които работим. Затова ние ги разглеждаме като дейности, в които е интегриран и здравен, и образователен компонент. 

С оглед на ефективната работа и осигуряване на достъп до услугите на най-уязвимите хора, ние осъществяваме мобилна работа на терен, като нашите екипи предоставят услуги в дома на потребителите, в квартала, на местата, на които те се събират.

Кои са най-успешните ви проекти до момента? Искате ли да изкажете благодарност на някого, за това, че ви е помогнал при успешното им осъществяване?


За близо двадесетгодишната си дейност сме реализирали множество проекти, трудно ми е в момента да откроя най-успешните. Ще отбележа само, че един от най-актуалните ни проекти е свързаният с програма "Домашни грижи". За нея по-горе споменах малко, сега само ще допълня, че "Домашни грижи" предоставя услуги на възрастни хора с ниски и недостатъчни доходи, самотно живеещи и неразчитащи на подкрепата на своите близки, със сериозни заболявания и здравословни проблеми, в невъзможност да се грижат сами за себе си и домакинството. Тя подкрепя хора, които не могат да си позволят скъпо платени медицински манипулации, живеят изолирано и са с ограничен достъп до здравни и социални услуги, но състоянието им изисква наблюдение и специализирана дългосрочна грижа. Не са малко случаите, в които сътрудниците на "Каритас" са единствените хора, които ги посещават и влизат в техните домове.


Относно втория Ви въпрос, искаме да благодарим на множество дарители, които ни подкрепят през последните години, за да можем да продължаваме да предоставяме тази услуга. Освен даренията от физически лица, бяхме включени и подкрепени чрез Социално отговорните кампании на "РайфайзенБанк" и Летище София.

С какво се занимавате в момента, коя е последната ви активна кампания/проект?

В момента имаме две актуални кампании: „Да осигурим заедно Домашни грижи за възрастни, болни и самотни хора” и „Бягащо чудо”.


„Да осигурим заедно Домашни грижи за възрастни, болни и самотни хора” , както посочва и наименованието, е насочена към възрастни, самотни хора, с ниски и недостатъчни доходи и с тежки заболявания. За тях именно „Каритас” разработи програма „Домашни грижи” и предоставя вече 10-та година комплексни медико-социални грижи в собствения им дом - там, където те се чувстват най-спокойно и добре.

За осигуряването на комплексни домашни грижи на един възрастен човек на месец, изцяло съобразени с неговото конкретно състояние и нужди, са необходими 60 лв. Това прави възможно мобилните екипи на „Каритас” да му предоставят необходимите услуги и брой посещения, специализирани манипулации, консумативи и консултации.

Втората кампания е част от инициативите, посветени на Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията. „Бягащото чудо” е спортно мероприятие за младежи, което цели събирането на дарения за дейностите на организацията, насочени в подкрепа на старите хора. Събитието предвижда включването на ученици и младежи в благотворителен крос, като целта е всеки участник да открие собствени спонсори, които да дарят поне по 1 лев за всяка пробягана от него обиколка. Желанието ни е да поощрим учениците и младежите  да съчетаят своята спортна активност, изобретателност и ентусиазъм с конкретен социален ангажимент, като им дадем възможност да участват в самата организация, да разпространяват идеята и да се опитат сами да открият спонсори, готови да ги подкрепят дори и със символична сума. 

Съвсем скоро приключи и друга наша кампания - Апел за подпомагане на пострадалите от наводненията в Южна България, свързана с тазгодишните наводнения в  Южна България, причинени от разрушаването на стената на язовир Иваново до с. Бисер, община Харманли, и скъсването на дигата на река Марица край Свиленград и Любимец. Събрахме хуманитарна помощ и дарения с които подкрепихме 250 от най-бедстващите семейства. 

Какви бъдещи проекти планирате?

Принципно досегашните ни проекти, наред с всичко друго, имат за цел да откроят и посочат ключовата роля на семейството като важна социална единица, от която зависи социалното благосъстояние на всеки един индивид. Бъдещите ни проекти ще засилят този акцент - семейството има право да получи подходящата социална, правна и икономическа защита от обществото и държавата, тъй като наред с пазара на труда и социалната система, то е важен фактор в преодоляването на бедността и социалната изолация.

Какво за вас е корпоративната социална отговорност и как предвиждате, че ще се развие в България?

До неотдавна КСО беше една абстрактна идея, която плахо заявяваше за себе си и в българското общество. От известно време обаче наблюдаваме първите стъпки на конкретно реализиране на дейности, свързани с КСО, което доведе до избистряне визията, идеите и целите на този тип отношения с бизнеса. Това показва, че КСО е на път да се превърне в актуална тенденция с ясно изявени насоки, която ще направи активни по отношение на обществени каузи не само бизнес средите, но и обикновените граждани, като ги провокира чрез различни инициативи да станат съзнателни участници и поддръжници на важни каузи.

С какво смятате, че можете да допринесете за развитието и популяризирането на корпоративната социална отговорност в България?

С програми с ясно изразени каузи, чрез които да привлечем компании да се включат активно в нашите проекти, насочени към подобряване на социалните, здравни и образователни услуги, които Каритас предоставя в подкрепа на: възрастни и болни хора; деца и младежи в риск; зависими от психо-активни вещества; самотни майки; търсещи убежище и беженци; бездомни хора. Сътрудничеството ни с "РайфайзенБанк" по програма "Домашни грижи", за което споменах по-горе, е добър пример за развиването на дейността ни и в тази насока.

Какво ви вдъхновява в ежедневната ви работа?

Благодарността в очите на хората в нужда, когато, чрез програмите, които реализираме, успяваме да им помогнем.

За какво мечтаете и искате да промените в България?

Едно от нещата, които особено не харесвам в България, е липсата на последователност и приемственост в политиките, проектите и дейности на различните правителства. Всеки идва със своите по-добри идеи и много често се започва от начало. Това именно ми се иска да бъде променено в България. Да надграждаме направеното и да го подобряваме.Интервюто подготви Десислава Тодорова, Главен редактор на CSR Bulgaria

Powered by Web Agency
 

CSR Видео