Кои са новите европейски зелени столици? ПДФ Печат Е-мейл
Новини - Свят
Четвъртък, 11 Ноември 2010 14:30, EcoMedia

 

С наградата за зелена столица всяка година биват отличавани европейски градове, положили големи усилия за опазване на околната среда и за устойчиво развитие

След Стокхолм през 2010г. и Хамбург през 2011г., Витория-Гастеис (Испания) и Нант (Франция) са избрани за "европейски зелени столици" за 2012 г. и 2013 г. По този начин градовете са възнаградени за усилията си за създаване на екологосъобразно градско пространство.

European Green CapitalС наградата за зелена столица всяка година биват отличавани европейски градове, положили големи усилия за опазване на околната среда и за устойчиво развитие. Решението на журито се основава на 11 екологични критерия, сред които са местният принос в борбата с изменението на климата или пречистването на отпадните води.

В момента четири пети от европейците живеят в гъсто населени градски райони. Поради това тяхното качество на живот зависи до голяма степен от усилията, положени от градовете, за подобряване на градската околна среда - както чрез създаване на зелени площи, така и чрез управление на отпадъците или развитие на обществения транспорт.

Целта на наградата за зелена столица е градовете-победители да се превърнат в модел за подражание по отношение на устойчивото градско развитие.

Витория-Гастеис (Испания) – зелени отвътре и зелени отвън

Витория-Гастеис е основан през 1181 г. Вторият по големина град е след Билбао в Баската автономна област. Градът от северна Испания има приблизително 240 000 постоянни жители и е столица на провинция Алава.

Природата буквално живее във Витория-Гастеис. Градът е проектиран така, че е опасан от „зелен пояс” - зеленина в концентрични окръжности, около центъра му. Третият от зелените кръгове е с преобладаваща дървесна растителност и планински терен. Всичко е замислено и изпълнено така, че всеки жител на Витория-Гастеис има достъп до зеленина най-много на 300 метра от дома си. Многобройни са и мерките, които се предприемат за опазване и подпомагане на биоразнообразието и екосистемите в града.

Правят се мониторинги на флората и фауната; навсякъде, където е възможно се запазват естествените местообитания на растенията и животните; вземат се мерки за намаляване на светлинното замърсяване. Освен зоните за отдих, всичко направено за опазването на околната среда и устойчивото развитие на града, има и възпитателна цел – например позволява на населението да изучава градинарство в близост,неприсъща за другите големи градове.

Във Витория-Гастеис са си поставили амбициозната цел да намалят потреблението на вода под 100 литра на ден за един жител. От 1999 г. до 2009 г. потреблението на вода вече е значително намалено. Инвестициите, направени в областта са в рамките на Програма 21 от екологичния план за действие за подобряване на качеството на водоснабдяването, за намаляване на загубите на вода и за устойчивото управление на водните ресурси. Изграден е и информационен център, който да запознава населението с важните въпроси и проблеми, свързани с ефективното потребление на вода в града. 

Нант (Франция)– зеленият Запад

Разположен е на река Лоара, в близост до брега на Атлантическия океан, Нант е „зеленото чудо” на Западна Франция. Той е шестият по големина град на Франция и е с население от 800 хиляди жители. През 2004 г. списание Тайм нарича Нант "най-добрият за живеене град в Европа".

През последните 10 години Нант разработва устойчива транспортна политика, с акцент върху обществения транспорт и масовото въвеждане на велосипеди. В близко бъдеще се предвижда центърът на града да се доразвие, така че достъпът на автомобили да бъде силно ограничен, за сметка на по-широк и удобен достъп на пешеходци и велосипедисти там.

Нант е първият град във Франция, който успешно въвежда електрическите трамваи. Усилията в тази насока продължават. Предвиждат се нови солидни инвестиции през следващите години за подобряване качеството на обществения транспорт и осигуряване на добра инфраструктура като цяло.

Политиката за устойчиво развитие на обществения транспорт на Нант показва добри резултати в борбата със замърсяването на въздуха и емисиите на въглероден диоксид. Всички индикатори за замърсяването на въздуха (серен диоксид, азотни окиси, фини прахови частици, озон и др.) са под пределно допустимите стойности. Политиката за устойчиво развитие на транспорта, заедно с амбициозния план за борба с климатичните промени са намалили емисиите на въглероден диоксид в града до 4.77 тона на глава от населението.

Автор: Петя Узунова
Източник: Екомедия

 

Powered by Web Agency

 

CSR Видео

Най-четени статии

Новини България

Едно от най-мащабните събития за социални иновации ще се проведе в София на 26-27 ноември

На 26 и 27 ноември в Гранд Хотел София ще се проведе Международната конференция за социални иновации „Партньорство за промяна“. Тя ще предложи рядка възможност за среща на представители на...

Общество | CSR Events

Прочети..

Про-боно услугите в подкрепа на деца в риск - ефективна форма на корпоративна социална отговорност

"Корпоративната социална отговорност (КСО) става все по-припозната практика сред бизнеса в България. Тя засяга всеки един от нас, тъй като отразява основните ценности на обществото, в което живеем. КСО се...

Маркетинг обвързан с кауза | Фондация "За Нашите Деца"

Прочети..

Информационна среща: Образованието в уязвими общности – възможно

Информационна среща за партньорството си по проект „Ранно детско развитие в уязвими общности“ проведоха вчера в столицата „Фондация за социална промяна и включване“ и „Благотворителна фондация към Международен Женски Клуб-София“....

Общество | Фондация за социална промяна и включване

Прочети..