https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/447778csr_bg_planet.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/772493csr_front_page_sustain.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/338669csr_bg_cosmetic.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/315181csr_bg_invest_in_human_capital_text.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/862241csr_bg_wings_text.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/917951csr_bg_grass_text.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/243610csr_bg_sky_text.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/444322csr_bg_ethics_text.jpg
Microsoft и образованието ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 31 Август 2010 13:41, Microsoft


Майкрософт България в партньорство с Министерството на образованието и науката и регионалните инспекторати по образованието провежда обучителни семинари за начални учители. Обучението е в рамките на програмата „Партньори в познанието” на Microsoft  и обхваща над 700 начални учители в цялата страна.

„Организирането на обучителните семинари е част от поетите от нас ангажименти към българското образование в рамките на Меморандума за сътрудничество, който подписахме с Министерство на образованието и науката през юни 2008 г. Той е част от най-голямата образователна програма на Microsoft - "Партньори в познанието", по линия, на която ще инвестираме над 1 млн. долара в българското образование в периода 2008-2012. Ние продължаваме да инвестираме в обучението на българските учители и в предоставянето на образователни ресурси, защото вярваме, че по този начин ще помогнем за изграждането на съвременна, иновативна икономическа среда, основана на знанието. Не случайно стартираме с провеждане на обучението в годината, обявената от Европейската комисия за година на иновациите. Ние също искаме българските учители да продължават да мечтаят, да творят и да прилагат най-новите образователни практики и подходи в учебния процес”, каза Огнян Киряков, генерален директор на Microsoft България.
Целта на семинарите е да запознаят учителите с нов метод на преподаване чрез интегриране на технологиите в началното образование - "Модел за интердисциплинарно ситуационно обучение в началното училище при интегриране на технологиите". Моделът, учебната програма и проектите са разработени от екип от университет "Проф. Асен Златаров" в Бургас с ръководител доц. д-р Румяна Папанчева. Те са съобразени изцяло с държавните образователни изисквания за учебно съдържание за началното училище. 

Новият метод на преподаване е базиран на проектно-ориентирания подход, интердисциплинарния характер на работа, екипната форма на организация на учебния процес, както и разработването на система за оценка и самооценка на учениците.

„С помощта на тази методика учителите в началните училища ще могат успешно да обучат своите възпитаници да използват съвременните информационни технологии. Предложената система работи в насока възпитаване в дух на толерантност и зачитане мнението на околните, развиване на умения за работа в екип и водене на диалог. Особено ценна е работата по формиране на умения за оценка и самооценка. Прилагането на методиката би довело до възпитаване на съвременни граждани на света, готови да се справят с всяко предизвикателство – от използване на съвременни ИТ до умения за водене на диалог и решаване на конфликти – път за постигане на един по-добър свят за всички”, коментира доц. Румяна Папанчева, ръководител на екипа, създал новият модел на преподаване в началното образование.


"Партньори в познанието"

е глобална програма на Microsoft, която се стреми да насърчи активното използване и прилагане на новите технологии в образователния процес. Основната цел на програмата е да улесни достъпа на училищата до технологии,  да насърчи иновативните подходи в педагогиката и професионалното развитие на учителите, както и да предостави ресурси на образователните лидери да насърчават, внедряват и управляват промените в образователните процеси. Към момента в глобалната инициатива „Партньори в познанието” участват 106 държави. По специално разработените образователни програми са обучени над 5 милиона учители от 101 страни, които преподават на близо 112 милиона ученици. 

За шест години години от започването на изпълнението на програмата "Партньори в познанието" в България:
- 8 учебни програми, създадени по поръчка на Microsoft от световно признати специалисти в прилагането на ИКТ в учебния процес, са локализирани методически и дидактически от преподаватели от водещи български университети.
- Разработена е и апробирана учебна програма "Интердисциплинарно обучение с интеграция на ИТ" за началната степен”. 
- Обучени са над 18 000 български учители в партньорство с водещи образователни институти и университети;
- През учебната 2005/2006 година стартира пилотен проект в 25 училища (9-12 клас), в които е въведен технологичен профил „Предприемачество и бизнес”, базиран на разработени от Microsoft програми. Проектът се осъществява в партньорство с Джуниър Ачийвмънт България. На този етап технологичният профил е въведен в над 80 училища в страната.
- Локализиран е и адаптиран за нуждите на българските учители порталът „Мрежа на учителите-новатори”: www.teacher.bg- Стартира програмата „Академия за информационни технологии”, насочена към средното образование.

 

Powered by Web Agency