https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/447778csr_bg_planet.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/772493csr_front_page_sustain.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/338669csr_bg_cosmetic.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/315181csr_bg_invest_in_human_capital_text.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/862241csr_bg_wings_text.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/917951csr_bg_grass_text.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/243610csr_bg_sky_text.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/444322csr_bg_ethics_text.jpg
Варненският свободен университет стартира реализацията на иновативен модел за трансфер на знание съвместно с Университета в Ковънтри ПДФ Печат Е-мейл
Новини - Образование и Наука
Понеделник, 07 Октомври 2013 16:50, CSR News


Проектът ще стартира официално на 8 октомври 2013 година. Пресконференцията е предвидена за 8 октомври (вторник) 2013 г. от 13:00 часа в Зала 2 на Учебно-спортния комплекс на ВСУ. На нея ще присъстват представители на партньорските организации и на управляващия орган.

 

Договор по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-7.0.07 „Без граници“ – „Иновативен модел за трансфер на знание и иновации между Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ и Университета в Ковънтри“ бе подписан в началото на месец септември в Министерство на труда и социална политика.

 

Проектът включва дейности по проучване на успешните практики на CUE (Coventry University Enterprises Ltd.) в областта на обучението по предприемачество и развитие на дигиталните компетенции. Дейностите включват създаването на мрежа за виртуална свързаност между Варненския свободен университет и CUE, която ще осигури обмен на ресурси между двете институции. Разработването на електронната платформа включва създаването на функционален модел, база данни с потребители, база данни с ресурси, разработване на удобен за работа интерфейс. В електронната платформа ще бъдат и пилотно публикувани създадени ресурси като курсове, казуси, проекти.


Платформата е продукт, който отговаря на нуждите от иновативен подход в подготовката на студентите, базиран на проектния модел на обучение. В проекта се предвижда и интегриране на системата за електронно обучение на Варненския свободен университет с електронния портал e-working на Университета в Ковънтри. Ще бъде разработен унифициран достъп до двете системи, като се извърши адаптиране на допустимите формати и превод на учебните ресурси, както и интегриране на базите с данни на потребителите.


Чрез интегрирането на системата за електронно обучение на ВСУ с електронния портал, студенти и преподаватели ще могат да използват в учебния процес директно ресурсите на CUE – курсове, казуси, проекти, задачи, а студентите от CUE ще могат да използват учебни материали на ВСУ.


Основната цел на проекта е обогатяване на съществуващите методики за обучение във Варненския свободен университет чрез разработване на адаптиран модел за трансфер на опита на CUE и приложение на модела в реална учебна среда. За реализирането на тази цел са предвидени и дейности в рамките на Международната академия „Знание и иновации”. Част от предстоящите събития са свързани провеждане на студентски уъркшопове, семинари, ролеви игри, конферентни връзки и презентации на конкретни предложения за start-up бизнес.


Спецификата на средата, в която ще се осъществяват предприемаческите инициативи превръща проекта в истински социален експеримент. Ще бъдат създадени възможности за внедряване на нови идеи, подходи и технологии. Пазарно ориентираното мислене налага адаптация на успешния модел според реалностите на страната, в която се реализира социалния експеримент. Тенденциите на развитие на икономиката в ЕС сочат първостепенното значение на малкия и средния бизнес и голяма част от политическите усилия се влагат именно за разширяване обхвата на бизнес начинанията с цел преодоляване на икономическата криза от последните години.


Ръстът на младежката безработица в световен мащаб налага всяко социално отговорно общество се стреми да привлича, обучава, задържа и стимулира младите хора да развиват иновационния си потенциал. Чрез своя проект „Иновативен модел за трансфер на знание и иновации“ Варненският свободен университет разработва конкретни стъпки за изграждане на иновативна концепция за обучение на своите студенти в успешните практики на CUE.


Една от най-важните ползи от настоящия проект е създаването на Фонд за финансиране на иновативни студентски идеи. Съчетаването на приложната иновативност, идейната гъвкавост и успешното сътрудничество ще отговори реалните потребности на заинтересовани бенефициенти. Предвижда се създаването на информационен интернет портал, чрез които заинтересованите млади предприемачи биха могли да кандидатстват с идеите си, да набират информация и се свързват със свои колеги за споделяне и доразвиване на идеите си. Очаква се успешно да стартират поне три идеи в първата една година от функциониране на Фонда.

Powered by Web Agency

 

CSR Видео

Academy партньори

Най-четени статии

Новини България

Едно от най-мащабните събития за социални иновации ще се проведе в София на 26-27 ноември

На 26 и 27 ноември в Гранд Хотел София ще се проведе Международната конференция за социални иновации „Партньорство за промяна“. Тя ще предложи рядка възможност за среща на представители на...

Общество | CSR Events

Прочети..

Про-боно услугите в подкрепа на деца в риск - ефективна форма на корпоративна социална отговорност

"Корпоративната социална отговорност (КСО) става все по-припозната практика сред бизнеса в България. Тя засяга всеки един от нас, тъй като отразява основните ценности на обществото, в което живеем. КСО се...

Маркетинг обвързан с кауза | Фондация "За Нашите Деца"

Прочети..

Информационна среща: Образованието в уязвими общности – възможно

Информационна среща за партньорството си по проект „Ранно детско развитие в уязвими общности“ проведоха вчера в столицата „Фондация за социална промяна и включване“ и „Благотворителна фондация към Международен Женски Клуб-София“....

Общество | Фондация за социална промяна и включване

Прочети..