Проект " Базата":

"Базата " ще бъде място, което деца и младежи между 9 и 18 г. с повишен риск от извършване на насилие или/и противообществена проява, или проявени вече такива, ще посещават, и съответно ще намерят място за изразяване , занимания, ранна професионална ориентация, подкрепа. В „Базата“ ще има тематични стаи, в които професионалисти в съответната област, успоредно с консултант по детско развитие, ще провеждат занимания  и ще развиват дейности свързани с придобиването на знания и умения, осмислящи свободното време на децата и младежите.


Дейността в „Базата“ ще се извършва съвместно с читалище "Неофит Бозвели-1928", район Подуяне, "Центъра за превенция на противообществени прояви на деца и младежи" в района, педагогическите съветници в училищата.

Проект ”GoTeen”:


Проект „GoTeen” цели: чрез съвременни методи и технологии, и игрови провокации, да създаде предпоставки за изграждането на нова позитивна нагласа у децата и младите хора към общуването и живота; да подкрепи изтраждането на здраво, свободно и позитивно поколение ; да съдейства да се промени културата на общуване и да  става модерно да си добър, за да ти казват, че си готин. Под формата на игра, младежите ще бъдат провокирани  да  проявяват позитивни качества на личността си и съответно ще бъдат поощрявани с награди.

Powered by Web Agency