Реализирани проекти:


1. Еднодневен благотворителен фестивал „ Играй живота” под надслов "За детство без насилие", проведен на 09.06.2012 г. в гр. София, с организирана предиобедна спортна програма и с участието на известни български изпълнители. Целта на фестивала бе по приятен и развлекателен начин да информира и привлече вниманието на обществото и отговорни институции (МОМН, МВР, НС), към сериозния проблем с нарастващите случаи на насилие между децата и младежите в България. Да насочи вниманието към намиране на причините, пораждащи този проблем. Да провокира обществото и институциите към търсене на начини за преодоляването им. Да провокира децата и младежите да бъдат по-отговорни към собствения си живот и към този на връстниците си. Фестивалът  включваше и запознаване на децата и младежите с известни и успели хора, музиканти, артисти, спортисти, общественици.Идеята беше да се покаже на децата различна перспектива и възможности за бъдеща житейска реализация. Предоставихме възможност за припознаване на нов конструктивен модел на поведение и подражание. С началото на фестивала стартира кампанията по набиране на средства за изграждане на т.нар. “Бази”. Кратък филм от първото издание:

 


2. Летни работилници „Лято 2013: Смислено, интересно,безопасно”

В периода 03.072013 - 30-08-2013 г., с помощта на нашите партньори читалище „Неофит Бозвели” и 106 ОУ „Григорий Цамблак”, район Подуяне, гр. София,  бяха организирани и проведени двучасови ежедневни занимания с деца от рискови групи. Работата ни по проекта беше с цел да се ангажира свободното от училище време, в рамките на което те да развият своите креативни способности и да намерят алтернатива на негативните въздействия на социалната среда.Постарахме се  да се даде възможност за личностно развитие, дисциплиниране и израстване на младежите, както и да създадем  позитивна среда за реализация на личностните възможности на младежите.

3. Двудневен благотворителен фестивал „Играй живота”
, проведен на 19.10 и 20.10.2013 г. в гр.София. В рамките на фестивала бе проведено национално състезание по скейтборд за деца и младежи, както и демонстрации на други видове спорт. Бяха организирани работилници на терен, насочени към запознаване отблизо на децата и тинейджърите с различни професии, с цел ранно професионално ориентиране, идеи за смислено и приятно изкарване на свободното време, развиване на креативни способности. Беше организиран концерт с участието на известни български изпълнители и групи. Събраните средства ще бъдат вложени в изграждането на детско-юношеска образователна игра „GoTeen”.


Powered by Web Agency