https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/447778csr_bg_planet.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/772493csr_front_page_sustain.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/338669csr_bg_cosmetic.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/315181csr_bg_invest_in_human_capital_text.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/862241csr_bg_wings_text.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/917951csr_bg_grass_text.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/243610csr_bg_sky_text.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/444322csr_bg_ethics_text.jpg
Toshiba публикува годишния си Доклад за околната среда ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 15 Ноември 2011 15:47, CSR News

 

Докладът обобщава всички инициативи и мерки на компанията за опазване на околната среда и за икономия на суровини и енергия през последната година 

Toshiba Corporation публикува английското издание на Доклада за околната среда на Toshiba Group за 2011 г. (Toshiba Group Environmental Report 2011).

Най-новото издание на годишния доклад покрива целия спектър от екологични активности през финансовата 2010 г. и инициативи през финансовата 2011 г., както и всички мерки, предприети за възстановяване след голямото земетресение в Източна Япония и усилията за спестяване на електроенергия на Toshiba Corporation и компаниите от Toshiba Group.


Електронната версия на доклада е достъпна на адрес http://www.toshiba.co.jp/env/en/report.

Докладът включва няколко ключови раздела:

1. Основни моменти

Този раздел включва обръщение от Главния изпълнителен директор, въведение във „Визия за околната среда 2050”, дългосрочната визия на Toshiba Group за десетократно подобряване на екологичната й ефективност до 2050 г. спрямо 2000 г.; отчет за напредъка по Плана за действие за околната среда за постигане на целите по Визия за околната среда 2050; обзор на общото въздействие на Toshiba Group върху околната среда и мерките на Toshiba за запазване на биоразнообразието.

В раздел "Основни моменти" също така се съдържат действията, предприети за справяне с последиците от голямото земетресение в Източна Япония; енергоспестяващи продукти и услуги; усилия за спестяване на енергия в офисите и заводите на Toshiba Group; експертни мнения за това как земетресението през март е засегнало и променило ценностите на хората; социални тенденции и тенденции в начина на живот.

2. Зелени процеси

Toshiba Group цели да постигне най-ниско в света ниво на въздействие върху околната среда в производството чрез намаляване на климатичните промени, ефективно използване на ресурси, отговорно управление на химичните вещества за намаляване на екологичните рискове и рециклиране на продукти.

3. Зелени продукти

Toshiba Group увеличава броя на екологично съобразните продукти (ECP) чрез определяне на „еко-таргети.” Те дефинират цели, които трябва да се покрият, за да се постигне най-високо ниво на екологично ефективно изпълнение.

Продуктите, които отговарят на тези цели, получават сертификат при пускане на пазара „Отличен ECP.”

Тази част от доклада отчита резултатите от създаването на такива продукти, както и ползите за околната среда по отношение на намаляване на климатичните промени, ефективно използване на ресурсите и ефективно управление на химикалите.

4. Зелени технологии

Toshiba Group полага усилия да предостави устойчиво захранване с енергия и работи за забавяне на климатичните промени чрез технологии с намален въглероден отпечатък.

Групата подпомогна по-бързото възстановяване на топлоцентралите, засегнати от земетресението през март тази година и съдейства за бързото стабилизиране на електроцентралата Фукушима.

В стремежа си да намали въглеродните емисии, Групата се фокусира върху т. нар. Интелигентна Общност (Smart Community) по отношение на локалната доставка на електроенергия, снабдяване с вода, транспорт, информация и подобряване на инфраструктурата за достъп до медицинско обслужване.

5. Зелено управление

Toshiba Group насърчава постоянните усилия за подобряване на екологичното управление и комуникацията. Концепцията за „Зелено управление” на Групата подкрепя Зелените процеси, Зелените продукти и Зелените технологии.

Предприетите мерки включват основни политики, структура на управлението, оценки, награди и екологично оценяване, предоставяне на информация чрез Доклада за околната среда и екологичната комуникация със заинтересованите страни, както и външни оценки.

Докладът за околната среда на Toshiba Group за 2010 г. получи награди на 14-та церемония на Наградите за екологична комуникация (Environmental Communications Awards), проведена под егидата на Министерството на околната среда и на 14-тите Награди за докладите за околна среда и устойчиво развитие на бизнес анализаторите от Toyo Keizai Inc. (14th Environmental & Sustainability Report Awards).

Визия за околната среда 2050

За да даде своя принос към устойчивото бъдеще на планетата, Toshiba Group дефинира своята Визия за околната среда 2050 (Environmental Vision 2050), където корпорацията заявява целите си за десетократно подобряване на екологичната си ефективност до 2050 г. в сравнение с нивото от 2000 г.

За да постигне това, Toshiba Group прилага екологично управление, което насърчава хармонията с природата и допринася за създаването на по-добър и отговорен стил на живот, базиран на концепцията за трите „Зелени”:

- Зелени процеси (екологично отговорно производство)

- Зелени продукти (екологично чисти продукти)

- Зелени технологии (енергоспестяващи с минимално въздействие върху околната среда) и Зелено Управление, което поддържа всичко това.

Toshiba Group поставя „еко стил” като глобална цел и подчертава подхода на Групата към екологично отговорното управление.


 

Източник: www.pixelmedia.bg

 

Powered by Web Agency